Aktuální informace

Zveme všechny na výstavu zrakově postižené umělkyně Sally Booth, nyní žijící v Londýně. Svými výtvarnými pracemi se snaží vyjádřit obyčejné radosti každodenního života.

V rámci 6. Týdne čtení dětem uspořádáme akci s názvem Příběh jedné věty.

Zveme všechny na další besedu konanou ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll.

Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připravili další cestopisný podvečer, tentokrát s názvem "Cestopárty - Haiti - ztracená perla Karibiku"

Zveme všechny na zábavné odpoledne s názvem Rozumíme si?

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku