Moje láska ke kresbě

20. března 2018
17:00

Zveme Vás na setkání se známým tvůrcem obecních znaků a s autorem malovaných papírových betlémů panem Františkem Gračkou, který zavzpomíná na začátky i současnost své výtvarné činnosti.

Beseda bude doplněna také bohatými obrazovými ukázkami.

Kdy: -

Kde:

Co: Beseda