Jiřina Hauková

5. října 2017
16:3
0

Významné osobnosti Olomouckého kraje

JIŘINA HAUKOVÁ
(*1919 Přerov – †2005 Praha)

Básnířka a překladatelka Jiřina Hauková je s olomouckým krajem spjatá nejen svými kořeny, ale také počátky své básnické tvorby. Členka Skupiny 42 je autorkou více než desítky básnických sbírek a také knihy vzpomínek Záblesky života (1996). Právě skrze knihu vzpomínek budeme nazírat její literární působení, které pronikalo do všech třech publikačních okruhů: oficiálního, samizdatového i exilového.

Besedu povede lektorka z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP Mgr. Petra Kožušníková

Kdy: -

Kde:

Co: Beseda