Právo není suchopár – Novověké právo

7. října 2021 16:00

Od doby, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, hovoříme o éře novověku. Události se daly do pohybu, což se odrazilo také v potřebě inovovat a nově ošetřit právní předpisy. V naší besedě pohovoříme o pojetí práva v době osvícenství a o převratném francouzském zákoníku Code civil. Společné povídání bude proloženo úsměvnými případy ze soudních síní i předsíní.

Přednáška je pokračováním cyklu besed probíhajících ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll v budově knihovny na náměstí Republiky.

Besedu povede JUDr. Jarmila Podivínská.

Kdy: 07. 10. 2021 16:00 - 07. 10. 2021 17:30

Kde: Klubovna knihovny

Co: beseda