Vzepětí renesance v Evropě

3. února 2022 16:00

V rámci besedy se zaměříme na období vzepětí renesance v Evropě. Dochází ke změně pojetí malířství, rozvíjí se manýrismus, ilusivní malba. Představíme si také zásadní architektonické projevy renesance, především na chrámech a zámcích v Itálii, Francii a Čechách.

V rámci cyklu pravidelných přednášek ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll se na Vás těší Mgr. Věra Mičková. Akce se koná v internetové místnosti knihovny na nám. Republiky.

Kdy: 03. 02. 2022 16:00 - 03. 02. 2022 17:30

Kde: Internetové centrum

Co: beseda