Prázdninové putování pohádkou

červenec – srpen 2018
9:30 – 11:00 (pouze středy)

Knihovna města Olomouce, pobočka Jungmannova
zve všechny maminky, tatínky, babičky či dědečky s dětmi od 3 do 9 let na každoroční

Prázdninové putování pohádkou

Pro děti bude připravené pásmo složené z pohádek, soutěží, hádanek a písniček.

Putovat budeme každou středu v červenci a srpnu od 9.30 do 11.00 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni.

from to
Akce - proběhlé Kategorie - zábava Místo - pobočka Jungmannova
pobočka Jungmannova Map