Lidová slovesnost z okolí Olomouce

20. září 2018
17:00

Přednášku doplněnou obrazovými materiály povede archeolog, pracovník Národního památkového ústavu Olomouc, amatérský národopisec a sběratel pověstí Karel Faltýnek.

Beseda bude pojednávat o neprofesionálním sběru lidové slovesnosti na Lošticku, Bouzovsku a Mohelnicku, kterou se Karel Faltýnek v tomto regionu zabývá již od konce 80. let 20. století. Předmětem zájmu přednášejícího jsou také vzpomínková vyprávění nebo místní kroniky. Zajímavou okolností je, že takto získané poznatky poté využívá i ve své profesi archeologa.

Akce - proběhlé Kategorie - beseda Místo - internetové centrum
internetové centrum Map