Historie výroby piva

2. října 2018
17:00

OD NEJSTARŠÍCH DOB PO SOUČASNOST

Přednáškou provází…

Mgr. Martin Buchlovský

Historik, archivář a muzejní kurátor, který v minulosti pracoval také jako správce sbírek pro Pivovarské muzeum v Plzni nebo vedoucí návštěvnických tras a správce Pivovarského muzea v Hanušovicích. V současnosti působí ve specializovaném archivu.

Přednáška u příležitosti týdne knihoven přiblíží historii výroby piva v jednotlivých částech světa se zvláštním zaměřením na evropský kontext a zdejší „pivovarské země“.

Řeč bude samozřejmě i o pivovarech v českých zemích a v neposlední řadě o současném stavu našeho pivovarnictví.

Vstup je zdarma, nutná je jako obvykle rezervace místa na oddělení pro dospělé čtenáře nebo prostřednictvím mailu dospele@kmol.cz.

Akce - proběhlé Kategorie - beseda Místo - internetové centrum
internetové centrum Map