Nejstarší kulturní státy mezi Eufratem a Tigridem

4. října 2018
16:00

Nejstarší kulturní státy na území mezi řekami Eufratem a Tigridem, dnešní Írán a Irák aj. Povíme si o starých Sumerech, Asyřanech i Babyloňanech. Jak se mění kulturní tradice různých míst v průběhu tisíciletí. Zamyslíme se i nad tím, že mnohé, co v životě známe, má opravdu tisícileté kořeny. Na setkání s Vámi se těší Mgr. Věra Mičková, pedagožka a textilní výtvarnice.

Přednáška je pokračováním cyklu besed probíhajících ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll v budově knihovny na náměstí Republiky.

Akce - proběhlé Kategorie - beseda Místo - internetové centrum
internetové centrum Map