Cesta kolem světa – Indie

4. října 2018
16:30

Beseda vedená rodilým mluvčím Vás zavede až do daleké Asie a přiblíží Vám tuto zemi, její obyvatele i kulturu. Součástí bude PC prezentace s množstvím fotografií, zachycujících život v Indii, přírodní podmínky i místní kulturu. Přednášející také zmíní svůj vztah k České republice a bude moci odpovídat na otázky týkající se interkulturních rozdílů mezi ČR a Indií. Beseda bude obohacena kulturními předměty, pocházejícími přímo z této země.

Akce - proběhlé Kategorie - beseda Místo - pobočka Jungmannova
pobočka Jungmannova Map