★Týden knihoven 2018

22. ročník celostátní akce vyhlášený sekcí veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků

TÝDEN  KNIHOVEN

1. – 7. října 2018

Knihovna města Olomouce pro Vás připravila ve svých půjčovnách v ústřední budově na náměstí Republiky a na pobočkách ve městě tyto akce:

přednáška Mgr. Martina Buchlovského, archiváře a muzejního kurátora, v úterý 2. října 2018 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. Přiblíží historii výroby piva v jednotlivých částech světa se zvláštním zaměřením na evropský kontext a zdejší „pivovarské země“. Řeč bude samozřejmě i o pivovarech v českých zemích a v neposlední řadě o současném stavu našeho pivovarnictví. Doporučujeme včasnou rezervaci místa v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na dospele@kmol.cz.

Populární olomoucký historik. PhDr. Milan Tichák svým osobitým a velmi poutavým vyprávěním přiblíží historii i současnost olomoucké Flory, která letos slaví 60 let od první květinové výstavy, v úterý 2. října 2018 v 17 hodin na pobočce Brněnská.

Další setkání s nejmenšími návštěvníky a jejich rodiči v oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky proběhne ve středu 3. října 2018 v 10 hodin. V rámci projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku „S knížkou do života“ si společně si přečteme příběh a postavíme věž.

Jak se mění kulturní tradice na území dnešního Íránu a Iráku v průběhu tisíciletí, něco o starých Sumerech, Asyřanech i Babyloňanech si povíme s Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvarnicí. Beseda ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll proběhne ve čtvrtek 4. října 2018 v 16 hodin v budově na náměstí Republiky.

Cestopisnou besedu s názvem „Cesta kolem světa: Indie“ s množstvím fotografií i předmětů z této asijské země připravila ve čtvrtek 4. října 2018 v 16:30 hodin ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj pobočka Jungmannova. Povídání vedené rodilým Indem přiblíží zemi, její obyvatele i kulturu a dotkne se též interkulturních rozdílů mezi ČR a Indií.

Vše o bylinkách, jak je používat, jak pomocí nich detoxikovat tělo a mnoho zajímavého o fungování těla se dozvíte v pátek 5. října 2018  v 16:30 hodin na pobočce Neředín na přednášce Dagmar Langové, poradkyně v oblasti zdraví prostřednictvím bylinek.

Regionální část výstavy připravené Národním památkovým ústavem věnovanou Olomouckému kraji nabízí foyer pobočky Brněnskázáří a říjnu 2018. Návštěvníky provede architektonickou tvorbou, která se přímo váže k prvnímu dvacetiletí mladé státnosti, kdy při budování a modernizaci státu vznikla řada nových správních, školních či bankovních budov a v řadě míst se postavily zajímavé sakrální, sportovní či soukromé objekty.

V prostorách pobočky Jungmannova lze zhlédnout až do konce října 2018 digitální fotografie různého žánru inspirované objekty běžného života v autorské úpravě olomouckého fotografa Ludvíkem Mazurem.

V prostorách na náměstí Republiky si můžete prohlédnout od října 2018 výstavu fotografií Michala Skřipského. Kolekce tematicky vystihuje průřez autorovou tvorbou.

Kdy: -

Kde:

Co: Výstava, Zábava, Beseda, Výtvarná dílna