Cestopárty – Kurdistán

22. listopadu 2018
17:00

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK

Napříč Blízkým východem s Ing. Ivou Dvořákovou. CSc.

Průvodkyní napříč Kurdistánem, mnoha historickými místy až po krásné jezero Van, nám bude Ing. Iva Dvořáková. CSc., která má připravené poutavé vyprávění o zážitcích a příhodách z cest po Blízkém východě.

Cestopárty, populární cyklus besed Knihovny města Olomouce, oslaví letos 10 let. Přijďte ho s námi spolu s Ivou Dvořákovou, která byla historicky prvním hostem, doprovodit do další dekády!

Kdy: -

Kde:

Co: Beseda