Slavnostní vyhlášení literární soutěže Prvotiny 2018

Odpoledne 29. listopadu jsme se sešli v Radeckého sále Vlastivědného muzea v Olomouci, abychom poblahopřáli autorům, kteří byli odbornou porotou oceněni v letošním ročníku Prvotin.

O doprovodný program se postarali žáci ZUŠ „Žerotín“ Olomouc pod vedením MgA. Ivany Němečkové, kteří vytvořili dramatické pásmo z vybraných soutěžních textů. Próza i poezie byly doplněny také hudebním doprovodem jedné z žaček a v krásném sále Vlastivědného muzea byla slavnostní atmosféra.

Děkujeme všem, kteří se Prvotin zúčastnili a všem hostům slavnostního večera za příjemné odpoledne. Na další ročník literární soutěže se můžete těšit opět za dva roky.

Oceněné texty

POEZIE DO 14 LET

Pavlína Axmanová za báseň Noc

PRÓZA DO 14 LET

Klára Klimecká za text Hranice lidskosti

POEZIE NAD 15 LET

Zdeněk Hledač za báseň Zahrádkářská
Jarmila Flaková za báseň Přímluva
Ladislav Buchta za Šestákový sonet
Zuzana Zimmermann za básně Větný rozbor a Podzim
Dušan Nenička za báseň Heřmánku

PRÓZA NAD 15 LET

Zbyněk Mrvík za text 22 – 21 – 17
Gabriela Brázdová za prózu Atlas
Stanislav Klín za novelu Děkuju ti
Pavla Frelichová za text Tři ďáblové
Lukáš Záleský za prózu Děvčátko

Kompletní sborník ke stažení

Kdy: -

Kde:

Co: Zábava, Soutěž