Život ve starověkých Athénách

7. března 2019
16:00

V rámci besedy se zamyslíme nad srovnáním života ve starověkých Athénách se současností. Ze základních činitelů se zmíníme o vztahu politiky a lidských práv, rodinných poměrech, o vztahu k dětem a jejich výchově, o náboženství, architektuře a umění. Téma je velmi široké, o něčem se jen zmíníme, něčemu dáme větší prostor, abychom načrtli komplexní obraz životních podmínek staré civilizace.

Přednáška je pokračováním cyklu besed probíhajících ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll v budově knihovny na náměstí Republiky.

Besedu povede pedagožka a textilní výtvarnice Mgr. Věra Mičková.

Kdy: -

Kde:

Co: Beseda