Březen měsíc čtenářů 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje celostátní akci

BŘEZEN – měsíc čtenářů

Knihovna města Olomouce se připojuje k celostátně vyhlášenému Březnu – měsíci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně čtenář a čtení. Knihovna si bude své čtenáře, ale i všechny ostatní návštěvníky celý měsíc hýčkat – rozmanité akce v ústřední budově i na pobočkách lze nalézt na www.kmol.cz nebo na Facebooku.

Letos Knihovna města Olomouce vyhlásí a ocení nejlepšího čtenáře – muže. 

Celorepubliková a zároveň celoroční soutěž nazvaná Lovci perel, která motivuje děti k četbě knížek, učí je pracovat s textem a informacemi, dorazila i do Olomouce – od března 2019 mohou dětští čtenáři hledat v knihovně označené knihy – perlorodky. V nich na ně čeká soutěžní otázka, za jejíž správné zodpovězení získává malý lovec právě perlu. A kdo bude mít perel nejvíce – to zjistíme v lednu 2020.

Setkání s autorkami unikátní metody, jak s knihami pracovat tak, aby byly pro nás co nejpřínosnější a osobnostně i profesně nás rozvíjely, čeká zvědavce v budově na náměstí Republiky v úterý 5. března 2019 v 17 hodin. Za svůj moderní zápisník Knihář získaly Kniholky cenu Podnikatel v sukních v rámci soutěže UP Chytrá hlava.

Oldřich Schnabl, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka, představí na vernisáži na pobočce Brněnská v úterý 5. března 2019 v 17 hodin své obrazy vytvořené digitální grafikou. Výstava potrvá do konce dubna 2019.K

Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll, o.s. pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Ve čtvrtek 7. března 2019 v 16 hodin se s Mgr. Věrou Mičkovou zaměříme na některé aspekty života v Aténách např. vztah politiky a lidských práv, na rodinné poměry či na vztah k dětem a jejich výchově.

V oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky je pro školní děti připraven v prázdninovém týdnu vždy od 9 do 11 hodin zajímavý program – v pondělí 11. března 2019 hrajeme deskové hry, v úterý 12. března 2019 proběhne piškvorkový turnaj a ve čtvrtek 14. března 2019 čeká na zručné kutily výtvarná dílnička inspirovaná podmořským světem.

K celostátnímu Týdnu trénování paměti se knihovna připojuje osvětovou přednáškou se členem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Mgr. Martinem Králem. V budově na náměstí Republiky se v úterý 12. března 2019 v 16 hodin zaměříme na vztah paměti a imunity.

Osobní svědectví Ludmily Křivancové, která se potkala v civilizovaném světě s velmi rozšířenou nemocí – depresí, čeká na zájemce o tuto problematiku ve čtvrtek 14. března 2019 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. Doporučujeme rezervaci v knihovně nebo na dospele@kmol.cz.

Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky pomocí bzučáků a interaktivní videohry Buzz: Světový kvíz. Soutěžit mohou až 4 hráči najednou. Těšíme se v úterý 19. března 2019 od 16 do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

Aktuální téma výškových staveb v Olomouci přiblíží historička umění Martina Mertová na pobočce Neředín ve středu 20. března 2019 v 17 hodin. Při besedě připravené ve spolupráci se spolkem Za krásnou Olomouc se zamyslíme nad panoramatem města právě v souvislosti s kauzou Šantovka Tower.

Setkání s oblíbenou spisovatelkou Lenkou Horňákovou-Civade, původem z Prostějova a v současnosti žijící na jihu Francie, nabízí knihovna v budově na náměstí Republiky. Společně se začteme do nového románu Grófka, který mapuje osudy jedné z posledních emigrantek před sametovou revolucí, v pátek 22. března 2019 v 17 hodin.

Klub deskových her se sejde v pondělí 25. března 2019 od 17 do 19 hodin v budově na náměstí Republiky. I noví zájemci si mohou zahrát klasické i nové stolní hry (např. Temné znamení, Krycí jména, Takenoko, Lotos, Český film). Přihlásit se lze v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz.

Povídání Petra Kozla o jeho cestách po světě přiblíží tentokrát přírodní zajímavosti, historii i současný život na souostrovích Seychely, Maledivy a na ostrově Mauritius v úterý 26. března 2019 v 16:30 hodin na pobočce Jungmannova.

V úterý 26. března 2019 od 17 hodin jsou do výjimečné olomoucké kubistické památky – vily Františky Lipčíkové na Brněnské ulici zváni všichni, kteří si chtějí připomenout, jak šel život ve vile, měnilo se její okolí i její obyvatelé.

Úžasná noc z pátku 29. března na sobotu 30.března 2019 – nocování v knihovně podporující čtení a čtenářské dovednosti, spojené se soutěží a odhalující noční tajemství budov, ve kterých bydlí knihy, čeká na mladé čtenáře již tradičně v dětských odděleních Knihovny města Olomouce. Letos budeme na náměstí Republiky a na pobočkách Brněnská a Jungmannova plnit speciální úkoly spojené se 70. výročím vzniku nakladatelství Albatros. Čtenáři od 9 do 12 let se mohou hlásit u svých knihovnic.

Fotografie mladého olomouckého fotografa a knihovníka Martina Benčíka věnované malé obci nacházející se pár kilometrů od Olomouce oživují v březnu a dubnu 2019 pobočku Jungmannova.

Kdy: -

Kde:

Co: Výstava, Zábava, Beseda