Quo vadis EU?

14. května 2019 17:00

Jak je komunikována EU svým občanům?

Diskuse nad aktuálními tématy se zajímavými hosty

  • Ing. Radim Sršeň, Ph.D., starosta, vysokoškolský učitel, zástupce ČR ve Výboru regionů EU
  • doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., politolog, Katedra politologie a evropských studií FF UPOL
  • Mgr. Petr Bilík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy UPOL

mladí a EU

mýty vs. fakta

budoucnost Unie

Kdy: -

Kde:

Co: Beseda