Cestopárty – Ghana

21. listopadu 2017
17:00

GHANA │ AŠANTSKÁ MAGIE

PhDr. Vladimír Klíma, CSc.

Přední český afrikanista, překladatel, historik a bývalý český diplomat v Ghaně PhDr. Vladimír Klíma, CSc. nás svým vyprávěním seznámí se zvyky a obřady místních obyvatel, s kulturou i všedním životem v zemi. Lidová důvěra vůči obřadníkům aktivizujícím fetiše je silná, stejně tak i přesvědčení o magických úkonech a jejich působení v různých životních situacích. Symboly se opírají o dávné mýty, proto dalece přesahují hranice Ghany a projevují se v každodennosti léčeben, tržnic i v politických kampaních. Poutavé vyprávění bude doplněno vzpomínkami a fotografiemi z diplomatické činnosti.

Akce - proběhlé Kategorie - beseda Místo - internetové centrum
internetové centrum Map