Právo starověkých říší PRO NEMOC ZRUŠENO

3. října 16:00

V novém cyklu besed se zaměříme na historii práva. Představíme starověké pojetí práva, popovídáme si o tom, jak k právu přistupovali v Mezopotámii, Athénách a Římě. Společné povídání bude proloženo úsměvnými případy ze soudních síní i předsíní.

Přednáška je první z cyklu besed probíhajících ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll v budově knihovny na náměstí Republiky.

Besedu povede doktorka práv JUDr. Jarmila Podivínská.

3. října 2019 16:00 - 3. října 2019 17:30

Klubovna knihovny

beseda