Právo starověkých říší

3. října 16:00

V novém cyklu besed se zaměříme na historii práva. Představíme starověké pojetí práva, popovídáme si o tom, jak k právu přistupovali v Mezopotámii, Athénách a Římě. Společné povídání bude proloženo úsměvnými případy ze soudních síní i předsíní.

Přednáška je první z cyklu besed probíhajících ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll v budově knihovny na náměstí Republiky.

Besedu povede doktorka práv JUDr. Jarmila Podivínská.

ical Google outlook Akce - připravované Kategorie - beseda Místo - hlavní budova
hlavní budova Map