Kdy: 1. října 2019 17:15 - 1. října 2019 19:00

Kde: Pobočka Brněnská

Co: beseda