Doba románská

7. listopadu 2019 16:00

Kulturní vzepětí v 11. stol. se šíří po celé Evropě, zejména se výrazně profiluje architektura, ale i malba a plastika. Pohovoříme také o románských památkách u nás.           

Akce se koná v internetovém centru knihovny na nám. Republiky.

Na Vaši účast se těší pedagožka a textilní výtvarnice Mgr. Věra Mičková.

Kdy: 7. listopadu 2019 16:00 - 7. listopadu 2019 17:30

Kde: Internetové centrum

Co: beseda