Prvotiny 2020

leden – říjen 2020

„Někdo píše pro zábavu, jiní píšou, protože kdyby nepsali, slova by se rozbujela, zhnisala a protrhla hráze jejich duše. Některá slova jsou bezpečnější na papíře.“

Atticus

Knihovna města Olomouce vyhlašuje 13. ročník literární soutěže pro každého

Čekáme na dosud nezveřejněné práce na libovolné téma od autorů všech věkových kategorií.

Poezie:      5 básní, případně výběr ze sbírky

Próza:        20 stran A4 textu, případně výběr z delšího textu

Soutěžní práce zasílejte buď elektronicky na adresu prvotiny@kmol.cz, nebo zanechte v tištěné podobě na kterékoli pobočce knihovny do 31. 10. 2020.
Nezapomeňte uvést své jméno, datum narození a v případě tištěné verze také kontakt na sebe.

Kdy: 2. ledna 2020 00:00 - 31. října 2020 00:00

Kde: Hlavní budova, Pobočky knihovny

Co: soutěž