Otevření knihovny

Od pondělí 27. dubna 2020 je knihovna opět otevřena.


Bude možné si půjčovat i vracet knihy, časopisy a hudebniny. Internetové centrum nebude až do odvolání k dispozici.

Od 25. května mohou naši čtenáři využívat v omezeném režimu studovnu čítárny. Z důvodu dodržování nařízení budou dostupné pouze 4 počítače a čtenáři mají k dispozici maximálně 1 hodinu denně. Časové omezení se týká i čtenářů, kteří využívají služby studovny.

Výpůjčky půjčené před uzavřením knihovny jsou automaticky prodlouženy do 29. května 2020.

Prosíme o dodržování hygienických opatření (zakryté dýchací cesty a rozestupy). V případě výběru knih se v knihovně zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu. Děkujeme.


Půjčovní doba na hlavní budově bude stejná jako dříve. Dětské oddělení bude navíc otevřeno dopoledne. O sobotách bude knihovna uzavřena.


Od 27. dubna 2020 do odvolání bude na pobočkách platit rozšířená dopolední půjčovní doba.

Kdy: 27. dubna 2020 08:00 -

Kde: Hlavní budova, Pobočky knihovny

Co: upozornění