Knihovna města Olomouce
ČeskyDeutschEnglish

KNIHOVNA MĚSTA
OLOMOUCE

nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc
Tel.: (+420) 585 545 111 IČ: 00096733
E-mail: knihovna@kmol.cz
Identifikátor datové schránky: tj2kkz2

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

Nacházíte se > KMOL.cz > NABÍDKA > POPLATKY

POPLATKY

CENÍK KMOL

(příloha Knihovního řádu Knihovny města Olomouce)

Registrační poplatek (na 1 rok)
 • právnické osoby
 • 300 Kč
 • dospělí uživatelé
 • 100 Kč
 • děti, studenti (do 26 let), starobní důchodci, plně invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP
 • 50 Kč
 • držitelé průkazu ZTP/P
 • zdarma
 • jednorázová výpůjčka (1 knihovní jednotka)
 • 40 Kč
  dospělí uživatelé v knihovnách v městských částech
  50 Kč
  děti, studenti (do 26 let), starobní důchodci, plně invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP v knihovnách v městkých částech
  25 Kč

  Poplatky za speciální služby
 • rezervace knihovních jednotek - poštou
 • 13 Kč
 • rezervace knihovních jednotek - e-mail, SMS
 • 4 Kč
 • meziknihovní výpůjční služba
 • poštovné (do 100Kč)
 • vystavení nového průkazu (ztráta nebo zničení)
 • 10 Kč
 • obsluha bez předložení průkazu uživatele
 • 5 Kč
 • tisk jedné strany výpisu z databáze
 • 2 Kč

  Poplatky oddělení hudby a umění
 • 1 CD
 • 25 Kč
 • dvojkomplet CD
 • 35 Kč
 • za další CD v kompletu
 • + 10 Kč, nejvýše však 100 Kč
  držitelé průkazu ZTP/P
  zdarma

  Vratné kauce
 • tematický kufřík
 • 300 Kč
 • elektronická čtečka
 • 1000 Kč

  Poplatky z prodlení
  Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.
  Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
 • po uplynutí výpůjční lhůty 28 dnů - u knih a hudebnin poplatek
 • 5 Kč
 • po uplynutí výpůjční lhůty 14 dnů - u časopisů, gram. desek a CD poplatek
 • 5 Kč
 • po uplynutí dalších 14 dnů, písemně nebo elektronicky I. upomínka
 • 30 Kč
 • po uplynutí dalších 14 dnů, písemně nebo elektronicky II. upomínka
 • 60 Kč
 • po uplynutí dalších 14 dnů, písemně III. upomínka
 • 120 Kč
 • Speciální poplatek z prodlení u elektronické čtečky za každý započatý den
 • 30 Kč

  Náhrady
  knihy, hudebniny:  1. stejná kniha, hudebnina + 50 Kč za zpracování

  2. peněžní náhrada dle kalkulace KMOL
  časopisy, brožury, CD:   1. stejný časopis, brožura, CD + 10 Kč za zpracování

  2. peněžní náhrada dle kalkulace KMOL
  gramofonová deska:   1. stejná gramofonová deska + 10 Kč za zpracování

  2. peněžní náhrada dle kalkulace KMOL
  Kalkulace náhrad (.doc, 45kB)

  poškození čárkového kódu 10 Kč
  Kopírování a tisk
  stránka formátu A 4 jednostranná
  1 Kč
  stránka formátu A 4 oboustranná
  2 Kč
  stránka formátu A 3 jednostranná
  2 Kč
  stránka formátu A 3 oboustranná
  4 Kč
  tisk černobílý
   1 Kč
  barevný

  4 Kč  rezervace místa v Internetovém centru (maximálně 2 hodiny)
  20 Kč/h


  Změny poplatků platí od 8. srpna 2013

  RNDr. Lenka Prucková
  ředitelka KMOL

  © Copyright 2009 - 2016 Knihovna města Olomouce | Tel.: (+420) 585 545 111 email: knihovna@kmol.cz
  Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti