ECSM 2012 – pilotní ročník

ECSM Saferinternet.cz

Česká republika byla díky iniciativě Národního centra bezpečnějšího internetu a podpoře Ministerstva vnitra jednou zemí, kde se v říjnu 2012 realizoval pilotní projekt Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, celoevropské kampaně, která je organizovaná na evropské úrovni Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA) v souladu s hlavním směrem osvětových aktivit pracovní skupiny EU-USA ke kybernetické bezpečnosti a kybernetické kriminalitě v kontextu EU-U.S. summitu konaného 20. listopadu 2010 v Lisabonu.

Kromě mediální a online kampaně proběhlo dne 26. 10. 2012 první setkání u kulatého stolu u příležitosti ECSM v České republice. Setkání se uskutečnilo pod záštitou Jana Kubice, ministra vnitra ČR, a Mgr. Moniky Šimůnkové, zmocněnkyně Vlády ČR pro lidská práva.

Kulatý stůl byl první akcí svého druhu. Propojil neziskové organizace, instituce veřejné správy a komerčních společnosti, které prakticky přispívají k ochraně uživatelů internetu a kultivaci online prostředí, provozováním asistenčních a horkých linek nebo vytvářením a nabídkou odpovídajících technologií a služeb.
Ing. Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se těmito slovy vyjádřil k naplnění záměru: „Národní bezpečnostní úřad jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a národní autorita pro tuto oblast vítá každou iniciativu, která přispívá ke zvyšování bezpečnostního povědomí v oblasti používání internetu. Uvědomujeme si, že jednou z nejohroženějších skupin obyvatelstva je mladá generace, která bez větších zábran využívá možností, které internet nabízí. Vážíme si možnosti zúčastnit se tohoto setkání a využili jsme ji k informování o aktivitách a plánech NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedním z úkolů, které bude NBÚ plnit na základě připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti je i zajišťování vzdělávání a metodické podpory na různých stupních vzdělávání. V poslední době vzniklo mnoho iniciativ, věnujících se problematice rizik na internetu, jak ze strany komerčních subjektů, tak i státních institucí. Rád bych touto cestou poděkoval Národnímu centru bezpečnějšího internetu za to, že se ujalo role koordinátora těchto aktivit i za uspořádání prvního setkání u kulatého stolu konaného u příležitosti Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.“

Diskuse o otázkách zvyšování bezpečnosti užívání internetu a zajištění právní ochrany dětí před riziky internetu a online komunikace se zúčastnily významné instituce a firmy:

Hlavní cíl kulatého stolu, zvýšení vzájemné informovanosti uvedených organizací, byl bezezbytku naplněn. Mgr. Marie Svobodová, zástupkyně odboru eGovernment MV ČR, doplnila: „Přednesené příspěvky a následná diskuse jsou jasným signálem toho, že řešení kybernetické bezpečnosti je jednou z klíčových priorit České republiky.

NA SETKÁNÍ BYLA POZORNOST VĚNOVÁNA PŘEDEVŠÍM NÁSLEDUJÍCÍM TÉMATŮM:

  • specifika činností jednotlivých organizací a možnosti užší vzájemné spolupráce a koordinace při řešení problémů dětí, jejich rodičů a pedagogů ve sféře online komunikace,
  • možnosti a formy posílení spolupráce neziskových organizací, příslušných institucí veřejné správy a orgánů činných v trestním řízení na téma ochrana dětských práv na internetu a prevence online kriminality,
  • možnosti a cesty společného postupu pro jednání se zákonodárci, politickou reprezentací a veřejnou správou při posilování ochrany uživatelů internetu, zejména dětí, například během přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti.

Mezi jednotlivými příspěvky mj. zazněl požadavek udržet v zorném poli všech snah především uživatele a využívat zkušeností z komerčního sektoru při diskusi o dalším vývoji. Rovněž zaznělo upozornění na aktuální problém výroby dětské pornografie samotnými dětmi (aniž by si uvědomovaly dosah svého chování), na zranitelnost seniorů – uživatelů internetu, atd.

Webové stránky projektu: http://cybersecuritymonth.eu

Celoevropský report o průběhu ECSM 2012 organizace ENISA je k dispozici ke stažení zde:

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is a Joomla Security extension!