Sborník ECSM 2014

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti Saferinternet.cz ENISA Senát PČR NCKB

 

Bezpečí na internetu, na sociálních sítích a obecně při online komunikaci, prevence a řešení kyberkriminality, související činnost orgánů činných v trestním řízení, aktivity neziskových organizací, role bezpečnostních týmů, legislativa spojená s kyberbezpečností státu… to je jen zlomek témat, kterým byl zasvěcen letošní měsíc říjen. Již potřetí se Česká republika zapojila do mezinárodní kampaně Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM) na národní úrovni koordinované Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI, www.saferinternet.cz).
Stěžejní myšlenkou je připomenout veřejnosti, že informační bezpečnost není jednou provždy daná, že zde existuje celá řada výzev, které mohou fungování moderní „společnosti informací“ významně ohrozit,“ říká Oldřich Krulík z Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze, která se do kampaně také aktivně zapojila.

Kampaň Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je inspirovaná podobnými projekty v USA a Austrálii, kde se měsíc říjen již stal synonymem pro aktivity spojené s podněcováním bezpečnějšího a zodpovědnějšího chování v kyberprostoru. Letošní ročník proběhl pod záštitou Mgr. Vladimíra Rohela, ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti a JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR.

Přinášíme vám Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, který obsahuje příspěvky autorů, kteří v rámci ECSM vystoupili na některé z akcí pořádané Národním centrem bezpečnějšího internetu a svolili s publikací, a další relevantní materiály. Sborník je vydáván za podpory Fakulty bezpečnostního managementu, katedry managementu a informatiky Policejní akademie České republiky v Praze, které patří velké díky za veškerou součinnost.
Věříme, že informace obsažené ve sborníku Vám přinesou nejen užitek, ale také chuť zapojit se do kampaně Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti v dalších ročnících.

Ediční poznámka

Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014 obohatil zároveň výzkumné aktivity na Policejní Akademii České Republiky v Praze, její Fakulty bezpečnostního managementu, která pořádá odborná setkání na bezpečnostních seminářích spolu s Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti České pobočky AFCEA.

Další informace:

PhDr. Šárka Soudková, Ph. D.
Národní centrum bezpečnějšího internetu
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Milan Kný, CSc.
Policejní Akademie České Republiky v Praze
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sborník ECSM 2014 si můžete stáhnout a prohlédnout zde.

 

 

Šárka Soudková: Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2014 – záměry a cíle kampaně

Karel Kuchařík: Aktuální trendy kybernetické kriminality v rámci šetřených případů PČR

Oldřich Krulík: Aktuální priority bezpečnostního výzkumu ČR

Martin Stodůlka, Marek Babulík: Data mining

Jindřich Šavel: Kybernetický útok a jak se bránit v podnikových sítích

Lukáš Habich: Vzdělávání v oblasti kybernetické kriminality – pohled Policie ČR

Aleš Padrta: Nástrahy kyberprostoru z pohledu CESNET

Jan Čoupek, Martina Jindrová: Náplň projektu "Bezpečně na internetu"

Hana Tejkalová: Pedofil v kyberprostoru

Aleš Špidla: Přechod do bezpečného kyberprostoru

Tomáš Flídr: Vývoj evropské legislativy, týkající se kybernetické bezpečnosti

Tomáš Gřivna: Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů

René Braunšleger: "Stará láska nerezaví" aneb casuistika kyberstalkingu

Ján Kvasnička: Může se to stát i vám – sofistikované cílené hrozby

Alena Řezníčková: Činnost organizace AFCEA

Jakub Čegan: Demonstrace phishingového útoku – soukromí a bezpečnostní rizika v kyberprostoru

Andrea Kropáčová: Aktuální rizika pro uživatele internetu

Pavel Klimeš: "Secure CyberSpace" – principy integrované obrany

Petr Hrůza: Studentský klub AFCEA na Univerzitě obrany Brno

Josef Požár: Kybernetická kriminalita páchaná na dětech

Národní centrum kybernetické bezpečnosti: "Cyber Czech 2014" – zpráva o národním cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (2_Kuchařík_Aktuální trendy informační kriminality v rámci šetřených případů PČR.)2_Kuchařík_Aktuální trendy informační kriminality v rámci šetřených případů PČR.[Karel Kuchařík – Aktuální trendy kybernetické kriminality]349 kB
Stáhnout tento soubor (3_Šesták, Krulík_Informační bezpečnost a ochrana kritické informační infrastrukt)3_Šesták, Krulík_Informační bezpečnost a ochrana kritické informační infrastrukt[Bedřich Šesták, Oldřich Krulík – Informační bezpečnost]519 kB
Stáhnout tento soubor (5_Babulík, Stodůlka_Data mining, zpravodajské služby, sociální sítě.pdf)5_Babulík, Stodůlka_Data mining, zpravodajské služby, sociální sítě.pdf[Marek Babulík, Martin Stodůlka – Data mining]336 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 10_prezentace Spidla_Prechod do bezpecneho kyberprostoru.pdf)Priloha 10_prezentace Spidla_Prechod do bezpecneho kyberprostoru.pdf[Aleš Špidla – Profesionální příprava na přechod do kyberprostoru]190 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 11_prezentace_Flidr_EU legislation.pdf)Priloha 11_prezentace_Flidr_EU legislation.pdf[Tomáš Flídr – Vývoj evropské legislativy týkající se kybernetické bezpečnosti]231 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 12_prezentace_Grivna_Kyberneticka kriminalita v judikature ceskych soudu)Priloha 12_prezentace_Grivna_Kyberneticka kriminalita v judikature ceskych soudu[Tomáš Gřivna – Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů]637 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 13_prezentace_Braunsleger_Stara laska nerezavi.pdf)Priloha 13_prezentace_Braunsleger_Stara laska nerezavi.pdf[René Braunšleger – "Stará láska nerezaví", casuistika případu kyberstalkingu]3750 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 14_prezentace_Kvasnicka_Sofistikovane cilene hrozby.pdf)Priloha 14_prezentace_Kvasnicka_Sofistikovane cilene hrozby.pdf[Ján Kvasnička – sofistikované cílené hrozby]2786 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 15_prezentace_Reznickova_AFCEA.pdf)Priloha 15_prezentace_Reznickova_AFCEA.pdf[Alena Řezníčková: Činnost organizace AFCEA a realita pokročilých cílených útoků]2212 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 16_prezentace_Cegan_Phishingove utoky v KYPO.pdf)Priloha 16_prezentace_Cegan_Phishingove utoky v KYPO.pdf[Jakub Čegan: Demonstrace phishingového útoku]2413 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 17_prezentace_Kropacova_Aktualni rizika pro uzivatele internetu.pdf)Priloha 17_prezentace_Kropacova_Aktualni rizika pro uzivatele internetu.pdf[Andrea Kropáčová: Aktuální rizika pro uživatele internetu z pohledu CZ.NIC]1031 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 18_prezentace_Klimes_Secure CyberSpace - principy integrovane obrany.pdf)Priloha 18_prezentace_Klimes_Secure CyberSpace - principy integrovane obrany.pdf[Pavel Klimeš: Bezpečný kybernetický prostor, principy integrované obrany]2057 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 19_prezentace_Hruza_Studentsky klub  AFCEA 2013-2014.pdf)Priloha 19_prezentace_Hruza_Studentsky klub AFCEA 2013-2014.pdf[Petr Hrůza – Činnost studentského klubu AFCEA]727 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 1_prezentace_Soudkova_ ECSM 2014.pdf)Priloha 1_prezentace_Soudkova_ ECSM 2014.pdf[Šárka Soudková – ECSM 2014 a jeho cíle]1117 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 20_prezentace_Pozar_Kyberneticka kriminalita pachana na detech.pdf)Priloha 20_prezentace_Pozar_Kyberneticka kriminalita pachana na detech.pdf[Josef Požár – Kybernetická kriminalita páchaná na dětech]1318 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 21_zprava_CYBER CZECH 2014.pdf)Priloha 21_zprava_CYBER CZECH 2014.pdf[NCKB – Cyber Czech 2014]443 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 5_prezentace_Savel_Kyberneticky utok a jak se branit v podnikovych sitic)Priloha 5_prezentace_Savel_Kyberneticky utok a jak se branit v podnikovych sitic[Jidřich Šavel – Kybernetický útok a jak se bránit v podnikových sítích]1726 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 6_prezentace_Habich_Vzdelavani v oblasti kyberneticke kriminality_pohled)Priloha 6_prezentace_Habich_Vzdelavani v oblasti kyberneticke kriminality_pohled[Lukáš Habich – Kybernetická kriminalita z pohledu Policie ČR]11365 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 7_prezentace_Padrta_Zamysleni nad aktualnimi bezpecnostnimi problemy.pdf)Priloha 7_prezentace_Padrta_Zamysleni nad aktualnimi bezpecnostnimi problemy.pdf[Aleš Padrta – Nástrahy kyberprostoru z pohledu CESNET]616 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 8_prezentace_Coupek, Jindrova_Bezpecne na internetu.pdf)Priloha 8_prezentace_Coupek, Jindrova_Bezpecne na internetu.pdf[Jan Čoupek, Martina Jindrová – Projekt "Bezpečně na internetu"]2951 kB
Stáhnout tento soubor (Priloha 9_prezentace_Tejkalova_Pedofil v kyberprostoru.pdf)Priloha 9_prezentace_Tejkalova_Pedofil v kyberprostoru.pdf[Hana Tejkalová – Pedofil v kyberprostoru]959 kB
Stáhnout tento soubor (Sbornik_ECSM2014.pdf)Sbornik_ECSM2014.pdf[Sborník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014]3808 kB

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
Our website is protected by DMC Firewall!