Projekt eSafety Label

 

 

 

Chci se do projektu registrovat:

 

 

Co znamená eSafety Label?

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt podporující realizaci bezpečného IT prostředí, provozované na školách. V rámci své výuky a předávání zkušeností žákům mají školy povinnost provozovat bezpečné IT prostředí a přístup k online technologiím. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout tohoto cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Prostřednictvím webového portálu eSafety Label školy mohou:

• Hledat informace, které jim pomohou předcházet a řešit problémy související s bezpečností online;

• Prezentovat rodičům i ostatním zájemcům, do jaké míry jsou otázky bezpečnosti pro školu důležité;

• Nabízet učitelům podněty k jejich soustavnému profesionálnímu vzdělávání.

Projekt eSafety Label nabízí cenné služby školám a je aktivně podporován ministerstvy školství v Rakousku, České republice, Estonsku, Itálii, Belgii-Flandrech a Portugalsku.

Více o projektu se můžete dozvědět na webových stránkách eSafety Label.eu.

 

Projekt eSafety Label ve školách

Školy jsou povinny poskytovat důvěryhodné prostředí a zabezpečený přístup k online technologiím jako součást učební praxe.  Dobrá online praxe těsně jde ruku v ruce se solidním školním řádem a promyšleným akčním plánem elektronické bezpečnosti (eSafety).

Iniciativa eSafety Label (certifikát elektronické bezpečnosti) podporuje školy pomocí portálu eSafety (www.esfateylabel.eu a www.esafetylabel.cz). Nabízí pedagogům přístup k informacím, které jim pomohou předvídat a vyřizovat incidenty v oblasti elektronické bezpečnosti ve škole i mimo ni. Certifikát elektronické bezpečnosti (eSafety Label) může být vystaven na webu školy, která úspěšně splnila sadu kritérií dohodnutých s národními ministerstvy školství; certifikát dokládá rodičům a veřejnosti, že elektronická bezpečnost je pro vedení školy důležitá. eSafety Label navíc poskytuje učitelům možnosti profesionálního růstu a propaguje diskuzi a výměnu zdrojů a zkušeností mezi zaměstnanci, kteří se věnují podobným záležitostem.  

Tato iniciativa je víc než jen další webový portál pro učitele – nabízí vedení školy prohloubit chápání záležitostí, kterým je škola vystavena a vytipovat konkrétní oblasti, kterým je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost. Tímto způsobem eSafety Label přispívá k vytvoření národních a celoevropských standardů. Škola se může ucházet o udělení certifikátu tak, že vyplní hodnotící formulář na webu eSafetylabel.eu. Poté se škola může zkontaktovat s určeným tréninkovým centrem –  v  ČR je to Národní centrum bezpečnějšího internetu (www.esafetylabel.cz), které nabízí školení, pomoc a celou řadu pomůcek.  

Tento dokument poskytuje informaci o certifikátu elektronické bezpečnosti eSafety Label; co nabízí školám, učitelům, rodičům, žákům a ministerstvům školství, a také jak se mohou k iniciativě připojit další země.     

  

Kdy eSafety Label?

Integrace online technologií do výuky a do řízení školy vyvolala celou řadu otázek, zahrnujících ochranu dat a soukromí, kybernetickou šikanu a sexting, zneužívání mobilů ve třídě, apod. V roce 2011 se evropská síť ministerstev školství European Schoolnet (EUN) spojila s významnými IT společnostmi a s ministerstvy školství v Belgii, Estonsku, Itálii, Portugalsku, Rakousku a Španělsku  s cílem realizace pilotního výzkumu zaměřeného na otázku, jaké jsou prostředky řešení problémů v této oblasti nejlépe odpovídající potřebám škol, které by byly zároveň v souladu s národní a evropskou legislativou a vzdělávacími rámcovými programy. Online výzkum byl doprovázen dotazováním učitelů, IT koordinátorů, ředitelů škol, žáků a rodičů. Na základě výzkumu byl vytvořen systém, jehož pilotní verze byla úspěšně vyzkoušena v roce 2012 v 6 evropských zemích. Dnes je iniciativa eSafety Label otevřena všem školám, které chtějí vyhodnotit svoji pozici v této velmi zajímavé oblasti, konzultovat s odborníky specifické záležitosti a přispět do vytvářené databáze poznatků, které mohou pomoci ostatním školám.  

Co nabízí portál eSafety Label?

Na portálu eSafety Label mohou školy především vyplnit hodnotící formulář, který porovná jejich stav s celoevropskými standardy a na základě výsledků hodnocení mohou získat certifikát eSafety Label. Každá certifikovaná škola může certifikát vystavit na svém webu a použít ho ve svých publikacích. Formulář můžete najít na webové adrese www.esafetylabel.eu.

Po vyplnění hodnotícího formuláře dostane každá škola individuální akční plán, který obsahuje návod, jak vytvořit bezpečné, technicky vybavené prostředí pro své zaměstnance a žáky. Zaměstnanci školy mohou také získávat a vyměňovat si nápady s IT koordinátory, učiteli a vedením jiných škol ve své zemi i v zahraničí. Budou moci diskutovat poznatky z praxe a využívat široké spektrum zdrojů, včetně kontrolních listů a informačních pomůcek. Na portálu je přístupné fórum, kde mohou učitelé nalézt odpovědi na své otázky, novinky a informace o probíhajících školeních. Měsíční zpravodaj informuje o nových trendech a tématech eSafety, pravidelně informuje o souvisejících aktivitách v Evropě.  

Co znamená eSafety Label pro ministerstva školství?

Projekt eSafety Label poskytuje náhled na standardy elektronické bezpečnosti, uplatňované v evropských školách. Činí tak dvěma způsoby:

– zpracováním dat školních statistik, které vycházejí z údajů poskytnutých školami v hodnotícím formuláři,
– shromažďováním kvantitativních údajů z formulářů o incidentech elektronické bezpečnosti  ve školách.

Data shromažďována prostřednictvím hodnotícího formuláře přispívají k informování národních ministerstev školství o nových postupech a oblastech, které vyžadují více investic. Poukazují na silné a slabé stránky v implementaci standardů a tréninkových strategií, nabízejí přehled stávající regionální a/nebo národní infrastruktury, politiky a praxe.

Formulář na vyřizování incidentů je nástrojem ke shromažďování informací o incidentech ve školách a metodách, jak byly tyto incidenty vyřešeny. Tímto způsobem je podporována výměna zkušeností mezi školami, která umožňuje méně zkušeným pracovníkům těžit z praxe ostatních.  Formulář k vyřizování incidentů je velmi důležitou součástí této iniciativy, neboť přispívá k lepšímu chápání reálných potřeb a tím i k informovanějším rozhodnutím.   

Které země spustily certifikaci eSafety Label?

Belgie-Flandry, Česká republika, Estonsko, Portugalsko a Španělsko již lokalizovali národní verze portálu, který je spuštěn v pilotní fázi do června 2013. Celoevropsky bude projekt eSafety Label spuštěn v září 2013.

Stáhněte si plakát projektu eSafety Label:

Stáhněte si prezentaci projektu eSafety label na konferenci eTwinning:

 

Web podle nás – nové materiály pro práci se studenty

 

Nevíte, jak předat žákům a studentům myšlenky kybernetické bezpečnosti? Nemáte ve škole pedagoga, který by se orientoval v tématu digitálně-informační gramotnosti a mohl ji tak spolehlivě dále předávat studentům?

Právě pro vás je tedy určený pracovní sešit Web podle nás (Web We Want), který se v nejbližších měsících dočká své aktualizované verze a především metodické opory pro pedagogy. Již teď lze na webových stránkách http://www.webwewant.eu/cs/ najít kompletní sešit a jeho jednotlivé kapitoly ke stažení ve 12 evropských jazycích včetně čj. Během měsíce se můžete těšit na to, že zde přibude Pedagogická příručka Webu podle nás, kterou navrhli právě sami učitelé. Příručka je plná nápadů na aktivity, které mladým uživatelům internetu aktivní formou předají základní zásady etického užívání nových technologií.

Sešity budou mimo jiné k dispozici i jako pomůcka pro vzdělávání dětí a mládeže v rámci projektu eSafety Label, který si klade za cíl pozvednout úroveň zabezpečení ICT infrastruktur na školách a pomoci vzdělávat ICT metodiky, pedagogy a žáky v oblasti bezpečného užívání online a digitálních technologií. Na základě autoevaluačního testu lze podle úrovně zabezpečení školní sítě získat etiketu eSafety Label tří úrovní: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Pro získání vyšší úrovně etikety se školy mohou zapojit do akčního plánu, který jim stanoví potřebný postup aktivit. Více informací zde.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (esafetylabel_post_card_v4final_CZ.pdf)Plakát eSafety label[ ]1157 kB
Stáhnout tento soubor (konfce-etwinning-maca.pdf)konfce-etwinning-maca.pdf[Prezentace projektu eSafety label na konferenci eTwinning]611 kB

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
Our website is protected by DMC Firewall!