Praha 14 bezpečně online 2014 pokračuje!

 

I v roce 2014 usilujeme o internetovou bezpečnost dětí Prahy 14.
Srdečně zveme školy, děti, odborníky i rodiče k účasti.

Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují v roce 2014 již druhý ročník vzdělávacího a osvětového projektu v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality pro obyvatele městské části s názvem „Praha 14 bezpečně online“. Projekt je komunitně zaměřený, pracuje s odborníky, dětmi a veřejností současně.

Pro školy Prahy 14 jsou připraveny aktivity:

PRIMÁRNÍ PREVENCE ELEKTRONICKÉHO NÁSILÍ
KREATIVNÍ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY
LETNÍ SEMINÁŘE BEZPEČNÉHO INTERNETU PRO CELÉ PEDAGOGICKÉ KOLEKTIVY
SEMINÁŘ PRO ODBORNÍKY "(NE)BEZPEČNÝ MOBIL"
SEMINÁŘ "FACEBOOK A JINÉ SÍTĚ PRO RODIČE"

PŘEDNÁŠEJÍCÍRealizace projektu:
červen – prosinec 2014. 

Koordinace projektu Praha 14:
Bc. Jana Štosková, Oddělení soc. pomoci a prevence, tel.: 225 295 450, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace projektu:

Koordinace: Mgr. Jana Brandejsová, tel. 702 013 228, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Primární prevence: Mgr. Tereza Zadražilová, tel. 702 013 226, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stáhněte si informaci pro ředitele škol zde.

Stáhněte si tiskovou zprávu, kterou vydalo Národní centrum bezpečnějšího internetu o pokračování projektu Praha 14 bezpečně online zde.

Stáhněte si komplexní přehled obsahu projektu, plánovaných aktivitách a termínech souvisejících seminářů, pro školy zde.


Přečtěte si článek o projektu v šestém čísle časopisu městské části Praha 14, Čtrnácka, zde na straně 19.

Přečtěte si článek o projektu a související problematice v časopisu městské části Prahy 14, číslo 7–8/2014 zde na straně 19.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (casopis14_07-08_2014.pdf)Měsíčník městské části Prahy 14 7-8 2014[Uvnitř časopisu na str. 19 najdete článek o obsahu a cílech projektu Praha 14 bezpečně online]3522 kB
Stáhnout tento soubor (Informace pro ředitele škol_Praha 14 bezpečně online_2014.pdf)Informace pro ředitele škol_Praha 14 bezpečně online_2014.pdf[Informace o obsahu a aktivitách projektu Praha 14 bezpečně online, určená především ředitelům škol.]791 kB
Stáhnout tento soubor (PREHLED PRO SKOLY_Praha 14 bezpecne online.pdf)PREHLED PRO SKOLY_Praha 14 bezpecne online.pdf[Komplexní informace o průběhu a náplni projektu včetně termínů konání jednotlivých seminářů.]765 kB
Stáhnout tento soubor (TZ_PRAHA 14_BEZPECNE_ONLINE_pokracuje_130614.pdf)TZ_PRAHA 14_BEZPECNE_ONLINE_pokracuje_130614.pdf[Tisková zpráva o pokračování projektu Praha 14 bezpečně online]286 kB

Primární prevence elektronického násilí pro žáky

Pro všechny základní školy zřizované Městskou částí Praha 14 jsou k dispozici 4 semináře pro žáky
2. stupně. Každá škola má k dispozici 4 preventivní semináře/2 výukové hodiny. Semináře probíhají v prostorách škol. Semináře proběhnou v období září – říjen 2014.

 

Školy mohou vybírat z 5 témat:

LEKCE I: Co nám může hrozit na internetu
LEKCE II: Co je to, když se řekne kyberšikana
LEKCE III: Pravidla internetového provozu a jak se chránit
LEKCE IV: Facebook a jiné sítě
LEKCE V: (Ne)Bezpečný mobil

Obsah jednotlivých lekcí pro děti:

LEKCE I: Co nám může hrozit na internetu (5. – 6. třídy)
Typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií: kyberšikana, kybernetické pronásledování, happy slapping, kybergrooming a zneužívání dětí prostřednictvím online technologií, nebezpečný a nezákonný obsah na internetu, krádež identity, nutkavé užívání internetu a závislosti a další. Časová dotace semináře je 2 výukové hodiny.

LEKCE II: Co je to, když se řekne kyberšikana (5. – 9. třídy, modifikace dle věku)
Co je to kyberšikana, dopady kyberšikany, právní souvislosti (projevy kyberšikany jako trestný čin nebo přestupek), jak kyberšikaně aktivně předcházet a jak se bránit. Práce s edukačními videi, zvýšení citlivosti dětí k prožívání oběti. Časová dotace semináře je 2 výukové hodiny.

LEKCE III: Pravidla internetového provozu a jak se chránit (6. – 9. třídy, modifikace dle věku)
Prevence rizikových jevů spojených s užíváním internetu a online komunikací. Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace. Senzibilizace dětí na problematiku ochrany vlastního soukromí na internetu. Desatero začínajícího surfaře – co by mělo každé dítě vědět. Možnosti pomoci v případě krizové situace související s online patologií, přehled odborných pracovišť. Časová dotace semináře je 2 výukové hodiny.

LEKCE IV: Facebook a jiné sítě (5. – 9. třídy, modifikace dle věku)
Pravidla bezpečného facebookového uživatele, nastavení bezpečného a soukromého profilu, možnosti pomoci v nesnázích. Přátelství na Facebooku, reklama a hry a jejich rizika. Komunikace s neznámými lidmi a její rizika.  Časová dotace semináře je 2 výukové hodiny.

LEKCE V: (Ne)Bezpečný mobil
Pravidla pro bezpečné užívání mobilních telefonů, zejména tzv. „chytrých“ s připojením na internet a online služby (instant messengery, sociální sítě, online hry, online bankovnictví atd.). Rizika lokačních služeb, služby sledování pohybu. Bezpečná hesla a připojování. Jaké užívání může být kvalifikováno jako trestný či jinak trestný čin. Možnosti pomoci při řešení bezpečnostních incidentů spojených s užíváním mobilních telefonů.

Organizační uspořádání seminářů pro žáky:

Každá škola má k dispozici 2 termíny, 4 semináře celkem.

Termín 1
Seminář 1: 8:00 – 9:40 hod.
Seminář 2: 10:00 – 11:40 hod.

Termín 2
Seminář 3: 8:00 – 9:40 hod.
Seminář 4: 10:00 – 11:40 hod.

Termíny (2 dopoledne) školy vybírají na doodle, odkaz na něj obdrží v pozvánce.
Vybraná témata a třídy zasílají elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Termíny a místo konání:

Semináře proběhnou v období září – říjen 2014.
Budou realizovány v prostorách základních škol účastnících se projektu.

Kreativní soutěž pro školy

V rámci projektu „Praha 14 bezpečně online“ proběhne kreativní soutěž pro žáky všech šesti zřizovaných škol. Soutěž o nejzdařilejší osvětový/preventivní materiál na téma internetové bezpečnosti a prevence kyberkriminality páchané na dětech je určena žákům základních škol Prahy 14.

Děti budou mít za úkol vytvořit grafické návrhy užitných předmětů, propagujících bezpečné chování na internetu (např. design trička, hrnku, tužky atp.). Soutěž má preventivní a osvětový cíl. Cílem soutěže je hlubší zamyšlení se nad riziky spojenými s užíváním internetu a online sdílením informací a osobních dat.

Harmonogram kreativní soutěže:

Termín

Aktivita

8. září 2014

Oficiální vyhlášení soutěže

8. září – 21. listopadu 2014

Tvorba soutěžních děl

1. prosince 2014

Vyhlášení výsledků kreativní kampaně

 

Požadavky na formáty a témata:

Témata a požadavky na formáty budou specifikovány v zadání soutěže, které školy obdrží elektronicky.

Letní semináře bezpečného internetu pro celé pedagogické kolektivy

V rámci projektu Praha 14 bezpečně online proběhne proškolení všech celých pedagogických sborů základních škol na území městské části. Vzdělávání zaměřené na ochranu žáků před elektronickým násilím a kybekriminalitou proběhne v prostorách škol v přípravném srpnovém týdnu.

Obsah vzdělávacího programu "Bezpečné užívání internetu na základních školách":

– Děti jako uživatelé internetu a mobilních technologií,
– Kyberkriminalita a právní zakotvení,
– Kyberšikana a trestně právní souvislosti,
– Kyberšikana – první pomoc při řešení kyberšikany, nejčastější chyby,
– Digitální stopy, důkazy kyberšikany,
– Typy ilegálního a škodlivého obsahu a trestně právní souvislosti,
– Boj s ilegálním a škodlivým obsahem na internetu, horké linky v ČR a jejich činnost, možnosti pomoci,
– Online dětská a další nezákonná pornografie,
– Kybergrooming, sexting a dětská online prostituce,
– Škodlivý obsah (ProAna weby, proMia weby, sebepoškozování),
– Školní prevence, integrace tématu do školního kurikula, úprava ve školním řádu,
– Formulace doporučení pro školní a preventivní praxi.

V programu budou využity nejnovější poznatky a vzdělávací obsahy vytvořené na základě resortního úkolu MŠMT – tvorba programu „eSafety - Bezpečné virtuální prostředí“.

Místo konání: Semináře proběhnou v prostorách škol zřizovaných Městkou částí Praha 14.

Termín:  Přípravný srpnový týden 2014. Konkrétní termíny budou stanoveny po dohodě s řediteli škol. 

Časová dotace jednoho semináře: 4 výukové hodiny.

Program je akreditovaný MŠMT a pedagogové obdrží certifikát o jeho absolvování.

Seminář pro odborníky "(Ne)bezpečný mobil"

Termín semináře: 3. října 2014, 8:30 – 13:30 hod.

V roce 2014 proběhne pokračování specializovaného vzdělávacího programu pro odborníky pracující s dětmi a mládeží na území městské části Prahy 14. Seminář je určen pro absolventy loňského čtyřdenního „Programu místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů”, otevřený je ale i dalším zájemcům. 

Program místní prevence kybernetické kriminality 2014 – registrace účastníků:

Svou účast na vzdělávacím programu můžete registrovat zde.


Místo konání: Úřad MČ Praha 14, Bří Venclíků 1072, Praha 14 – Černý Most.

Časová dotace semináře: 6 výukových hodin.

Obsah semináře:

(Ne)bezpečný mobil a školy

– zabezpečení mobilních telefonů a děti,
– jaké informace shromažďuje a vysílá chytrý mobilní telefon,
– mobilní telefon a geolokace,
– mobilní telefon a ochrana osobních dat a informací,
– mobilní telefon a elektronické bankovnictví,
– sdílení kontaktů,
– mobilní telefon jako záznamové zařízení (foto, video),
– mobilní telefon a sociální sítě,
– mobilní telefon a instant messengers,
– mobilní telefon a bluetooth,
– mobilní telefon a závislosti,
– mobilní telefon a online nakupování,
– mobilní telefon a veřejné wifi,
– jak může pomoci mobilní operátor.

Budeme se těšit na další setkání s absolventy loňského výcviku i další zájemce o vzdělávání v oblasti elektronické bezpečnosti a prevence z Prahy 14.

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd