Praha bezpečně online – přednášející v programech pro odborníky

Martin Kožíšek, Seznam.cz, a.s.
Ve společnosti Seznam.cz pracuje od roku 2006. Jako produktový manažer měl na starosti sociální sítě Lidé.cz, Spolužáci.cz a Hry.cz. Právě na sociálních sítích pozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a možné hrozby, které jim hrozí. V roce 2008 stál u vzniku projektu Seznam se bezpečně!, který je určen dětem ve věku 13-16 let a zaměřuje se na rizika sociálních sítí, seznamování či dětskou prostituci. Od roku 2012 působí na pozici manažera pro internetovou bezpečnost, kde má na starosti koordinaci a řízení projektů v oblasti bezpečnosti napříč všemi službami společnosti a vzdělávání uživatelů. V roce 2013 byl projekt Seznam se bezpečně oceněn vyznamenáním Zlatý záchranářský kříž za vyjímečný a kreativní počin k osvětě a vzdělávání v záchranářství.

Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová
Lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu. Od roku 2011 se podílí na obsahu vzdělávacích seminářů a na tvorbě výukových materiálů Národního centra bezpečnějšího internetu, včetně projektu Škola bezpečně online: Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu v Pardubickém kraji  a projektu i-Bezpečná škola realizovaném ve spolupráci s Vysočina Education. Se zaměřením na kriminologii a kyberkriminalitu přednáší na odborných seminářích, konferencích, Univerzitě Karlově a Panevropské vysoké škole v Praze. V rámci projektu PBOL  vede rodičovské besedy a vystupuje na odborných seminářích.

Mgr. Peter Porubský
Vystudoval psychologii a biologii v učitelské aprobaci na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj dosavadní profesní život věnoval oblasti sociální péče, neziskovému sektoru a prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Souběžně se studiem pracoval tři roky jako konzultant Dětské linky záchrany – slovenské obdoby Linky bezpečí. Po studiu nastoupil do občanského sdružení Fórum dárců jako manažer programů vzdělávání, výzkumu a firemního dobrovolnictví. Poté působil jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývající se péči o soby ohrožené drogovou závislostí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. V Praze žije od roku 2003. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Linky bezpečí.

Ing. Ladislav Kos
Analytik Horké linky, společnost CZI s.r.o. . Od roku 2009 se věnuje problematice nelegálního obsahu na internetu. Nejprve pracoval jako operátor, kdy měl na starost vyhodnocování přijatých hlášení a komunikaci s internetovými provozovateli a policií. Poslední dva roky projekt vede a zastupuje ho na mezinárodních setkáních s partnerskými linkami (organizace Inhope). Jeho specialitou je bezpečnost sociálních sítí. S Národním centrem bezpečnějšího internetu spolupracuje jako odborný konzultant v rámci společného projektu Saferinternet.cz a jako externí lektor.

Mgr. Helena Kratochvílová, DiS.
Kurátorka pro děti a mládež Úřadu městské části Prahy 4. Od roku 2001 působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí. V roce 2009 se začala zabývat problematikou dětí a mládeže a jejich užíváním ICT. Působí jako lektorka v oblasti primární prevence v problematice ICT na základních a středních školách, dále přednáší v rámci oborových konferencí. V roce 2011 se stala odborným poradcem preventivního filmu „Seznam se bezpečně! 2“, společnosti Seznam.cz Je spoluautorkou příruček schválených MŠMT pro práci pedagogů v oblasti prevence rizik spojených s užíváním internetu a dalších odborných publikací. S Národním centrem bezpečnějšího internetu spolupracuje jako lektor a odborný konzultant.Mjr. Mgr. Václav Písecký
V roce 1999 nastoupil na Úřad vyšetřování hl. m. Prahy, od roku 2004 zařazen na skupině informační kriminality, od roku 2008 je vedoucím oddělení informační kriminality SKPV Krajské ředitelství hl. m. Prahy. Jako odborný poradce se podílel na preventivních filmech „Seznam se bezpečně!“ a „Seznam se bezpečně! 2“. Je pravidelným přednášejícím celorepublikových seminářů Dítě v krizi a Fóra výchovy ke zdraví (akreditace MŠMT ČR). Spoluautorem odborné publikace „Sexuální výchova – vybraná témata“. S Národním centrem bezpečnějšího internetu spolupracuje jako lektor a odborný konzultant.Mgr. Martina Viewegová
Lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a základy všeobecné humanitní vzdělanosti na FHS UK. Provozuje psychoterapeutickou praxi se zaměřením na bodyterapii, působí jako taneční pedagog a lektor kurzů zaměřených zejména na psychosociální dovednosti. V rámci školení NCBI se orientuje zejména na psychologické pozadí problematiky, prevenci a možnosti řešení konkrétních situací z pohledu psychologie a pomáhajících profesí.

 

 

Mgr. Vladimír Vácha
Vystudoval sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 se věnuje přednáškové činnosti především na základních a středních školách jako lektor primární prevence. V projektech bezpečně online přednáší žákům o rozicích spojených s online komunikací, bezpečném užívání sociálních sítích a otázkách kyberšikany a školní šikany.

 

 

Ing. Andrea Kropáčová
CSIRT/CZ.NIC; (CSIRT = Computer Security Incident Response Team) – bezpečnostní tým pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích. Andrea Kropáčová je zakládajícím členem prvního oficiálně konstituovaného bezpečnostního týmu typu CSIRT v České republice – týmu CESNET-CERTS (http://csirt.cesnet.cz), který od roku 2003 operuje v prostředí sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2. Zkušenosti z vybudování tohoto akademického týmu uplatnila v letech 2007 – 2010 v rámci plnění grantu Ministerstva Vnitra ČR při budování modelového pracoviště CSIRT.CZ (http://www.csirt.cz), které bylo v prosinci roku 2010 Ministerstvem vnitra ČR prohlášeno za Národní CSIRT České republiky a od 1. ledna 2011 je provozováno sdružením CZ.NIC.

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd