Soutěž a seznam zapojených organizací

Na základě velmi pozitivního ohlasu a vašeho aktivního přístupu k organizování aktivit v rámci Dne bezpečnějšího internetu, vyhlašuje i v roce 2015 Národní centrum bezpečnějšího internetu soutěž o hodnotné ceny! Připojte se i vy, podělte se s námi a ostatními organizacemi o informace, týkající se Vašich aktivit pořádaných v rámci Dne bezpečnějšího internetu, a některá z hodnotných cen může být vaše.

Do soutěže se můžete hlásit průběžně již od této chvíle, uzávěrka soutěže bude 31. března 2015. Po vyhodnocení soutěže vylosujeme v průběhu dubna 2015 na půdě Senátu Parlamentu ČR výherce.

Mnoho dobrých nápadů, ať se vaše aktivity líbí a hodně štěstí při losování výherců!

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2015 tiskovou konferenci, která proběhne 10. února 2015 v 10.00 hod. v prostorách Sněmovny Parlamentu ČR.

 

ZŠ "Květňák", Květnového vítězství 1554, Praha 11, Jižní Město

ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11, Jižní Město, se připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu mnoha svými aktivitami:

 • pravidelně informuje o aktivitách v oblasti online bezpečnosti na svých webových stránkách,
 • získala zlatou etiketu v programu hodnocení úrovně online bezpečnosti na školách eSafety Label,
 • na školním webu pravidelně informuje o novinkách v oblasti online safety a o problematice publikuje i v tisku.

Více informací o školních aktivitách viz http://www.kvetnak.cz/skola

 

ZŠ Ludgeřovice

ZŠ Ludgeřovice se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015 . V průběhu února 2015 žáci vypracují prezentace na téma: "Jak využívám internet? Chráním si své soukromí?" Cílem akce je, aby si žáci uvědomili nutnost vyšší ochrany vlastního soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání online prostředí s ohledem na základní pravidla etikety. Více informací najdete na internetových stránkách školy zde http://www.zsludgerovice.cz/.

 

ZŠP, ZŠS a MŠ "Korálek" Kladno, Pařížská ul.

Základní škola "Korálek" Kladno se ke Dni bezpečnějšího internetu připojuje besedou na téma "Vytvořme společně lepší internet". Pedagogové se spolu se žáky pokusí zamyslet na tím, jak používají internet, zda se při tom nevystavují zbytečnému nebezpečí a co by se dalo udělat pro to, aby se internet stal lepším místem pro všechny jeho uživatele. Společně se žáky vyhledají místa v sociálních sítích, kde je komunikace „na hraně“ a na příkladech poukáží na hrozící rizika při komunikaci s neznámými lidmi v prostředí on-line. Zopakujeme si desatero bezpečného internetu.

Více informací o aktivitách školy najdete zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

 

Knihovna města Plzně, p. o. – Obvodní knihovna Doubravka

Knihovna města Plzně připravila pro cílovou skupinu žáků šestých tříd lekce informační výchovy s názvem "Učte se být on-line" (proběhnou ve dnech 9. a 12. února), které se zaměří na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. Všichni dětští návštěvníci knihovny mohou celý únor zkoušet své znalosti ve vědomostním testu, informace získají také na tematické nástěnce.

Informaci o aktivitách najdete na webových stránkách knihovny: http://www.knihomol.wz.cz/akce.php

 

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

Škola se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu připojuje hned několika aktivitami, které proběhnou v rámci "týdne se zavináčem". Naplánované jsou akce pro žáky druhého stupně s následující tématikou:

– pro žáky 5. ročníku: "Nebezpečí na síti",
– pro žáky 6. ročníku: "Bezpečná osobní data",
– pro žáky 7. ročníku: "Bezpečné nakupování",
– pro žáky 8. ročníku: "Kyberšikana".

Všechny aktivity proběhnou v rámci hodin informatiky.

Více informací najdete zde: http://zsvelkeopatovice.cz/

 

Fakulta sociálních studií, MUNI Brno

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2015 Fakulta sociálních studií MUNI pořádá "Přednáškový den pro veřejnost". V jeho průběhu se účastníci budou moci dozvědět více o:

 • Digitálních technologiích očima evropských dětí a jejich rodičů,
 • Online rizicích a škole,
 • Kyberšikaně.

Více o programu přednáškového dne se můžete dozvědět zde: https://www.facebook.com/events/802569486468389/

 

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se SOŠ Benešov připojí pořádáním besed k tématu bezpečného užívání online prostoru. Více informací najdete na webových stránkách školy http://sosbn.cz/category/bezpecny-internet/

 

The Walt Disney Company, Česká republika

Disney ČR se bude na aktivitách Dne bezpečnějšího internetu podílet spuštěním osvětové kampaně s názvem "Add Friend/Přidej přítele". Kampaň bude probíhat na tv kanále Disney Channel a dále na videokanále Disney na YouTube. Její obsah upozorní na míru nevhodnosti až nevkusu a krutosti online komunikace online ve srovnání s komunikací v reálném světě. Ve zkratce se její poselství dá stručně shrnout: "to co snese internet a online svět byste si tváří v tvář nedovolili" aneb "jak zrádná je anonymita internetu". Kampaň mimo jiné vybízí i k zachování etiky při komunikaci online.

 

ZŠ Lipenec, Louny

Dne 10.2. se na naší škole uskuteční Den bezpečnějšího internetu s mottem: "Vytvořme společně lepší internet." Po celý den se budou žáci naší školy zaobírat internetem, problematikou sdělování informací, kyberšikanou apod. Každý ročník bude pracovat různě: žáci 8. a 9. třídy shlédnou poučný film Seznamte se bezpečně 1, 2, o kterém budou následně debatovat. Žáci 4. a 5. třídy namalují informativní letáky, kde operují se získanými informacemi týkající se netikety, kyberšikany a desatera bezpečného internetu. V hodině výpočetní techniky pak žáci 6. a 7. třídy vypracují prezentaci na toto téma. Více informací najdete zde: www.zs-lipenec.eu

 

ZŠ K.V.Raise, Lázně Bělohrad

V rámci soutěže Dne bezpečnějšího internetu 2015 uspořádal školní metodik prevence, Mgr. Ondřej Flégl, dvě interaktivní besedy na téma "Kyberšikana a bezpečné chování na internetu" pro sedmé ročníky (13. 1. a 4. 2. 2015). Více informací najdete zde http://www.zslb.cz/CZ/aktualni-informace/

 

Městská knihovna Tišnov

Městská knihovna Tišnov pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2015 následující aktivity:

– cyklus přednášek o informační bezpečnosti s názvem "Na internetu  bezpečně"
V tomto cyklu tří přednášek se děti seznámí s pojmem Informační bezpečnost. Dozví se, jaké hrozby na ně mohou číhat v prostředí internetu a jak se jim bránit.
Témata přednášek jsou následující: Osobní a citlivé údaje – jak s nimi zacházet v prostředí internetu; Kyberšikana, Nebezpečí emailu – hoax a spam; Kybergrooming; Netiketa

– cyklus přednášek s názvem: "Jak se chovat na internetu"
Tento cyklus momentálně běží od 26. 1. 2015 pro jednu ze základních škol v Tišnově. Celkem se ho účastní pět tříd z druhého stupně ZŠ.
Cyklus je pořádán pravidelně od března 2014 pro tři základní školy z Tišnova a okolí.

– 12. 3. 2015 proběhne beseda PhDr. Pavly Kovářové: "Budování digitální stopy pro osobní i profesní život"

Více informací najdete zde: http://www.mktisnov.cz/sluzby/vzdelavaci-akce/

 

Knihovna města Ostravy

Knihovna se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu až do konce března 2015. Během půjčovních hodin dětští návštěvníci – převážně ze sociálně slabých rodin – budou vyplňovat křížovku, osmisměrku a přiřazovat pojmy k obrázkům jednotlivých části PC soustavy.Hlavně si s nimi ale budeme povídat o komunikacích na sociálních sítích, vytváření bezpečného profilu a číst ukázky příběhů z prostředí internetu.

Více informací najdete zde a také zde.

 

Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická, Vyškov

V rámci Dne bezpečnějšího internetu, jehož termín se přesně shoduje s naším Dnem otevřených dveří, konáme na naší škole v učebnách informatiky osvětu k danému tématu. Uchazeči o studium budou vyplňovat kvíz týkající se problematiky bezpečnosti na internetu, kyberšikany apod. či shlédnou video, o němž budou mít možnost diskutovat. Stávající studenti budou vytvářet prezentaci k problematice bezpečného používání internetu, k ohleduplné komunikaci mezi uživateli, k dalším projevům uživatelů v prostředí on-line, ale i o kopírování a vyhledávání informací.

Více informací najdete zde https://www.gykovy.cz/cs/obsah/safety-internet-day-2015-2015

 

ZŠ Zborovská 519, Turnov

ZŠ Zborovská se připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu 2015 a uspořádá otevřenou diskuzi pro všechny, kdo se zajímají o téma bezpečného online prostoru. Více informaví najdete na: http://www.zvsturnov.cz

 

Gymnázium Jana Keplera

GJK se připojilo svými aktivitami ke Dni bezpečnějšího internetu již v úterý, 27. ledna 2015. Věnovali jsme se nástrahám a bezpečí na internetu. Kostrou programu byla prezentace doplněná o ankety, názory a zkušenosti studentů a různé ukázky. Program obsáhl témata od osobních dat, přes sociální sítě, kyberšikanu, on-line hry po bezpečnost dat a autorská práva. Studenti obdrželi též tištěné desatero chování na internetu a letáček pro rodiče. Po skupinkách pak k jednotlivým bodům malovali ilustrační obrázky, které si vystaví ve třídě. O týden později pak studenti vyplňovali krátký dotazník. Více informací najdete zde: http://gjk.cz/den-bezpecnejsiho-internetu-2015/

 

Městská knihovna ve Svitavách

V pátek 6. 2. proběhla beseda pro žáky 4. až 5. třídy s Lenkou Eckertovou, autorkou knihy Hustej Internet, a ve čtvrtek 12. 2 se uskuteční setkání s por. Mgr. Hanou Kaizarovou na téma "Jak bezpečně brouzdat po síti" (akce přímo u počítačů). Po celý měsíc je v dětském oddělení k dispozici Test bezpečného internetu.

Více informací viz zde: http://www.booksy.cz/?p=2634

 

ZŠ Hrochův Týnec

ZŠ Hrochův Týnec se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015. Každoročně pořádáme besedu žáků 7. tříd  s odborníkem na kyberšikanu, s panem poručíkem Jiřím Tesařem z Policie ČR v Chrudimi. Letos se bude konat 10. března. Žáci se společně zamyslí nad užíváním sociálních sítí, zabezpečením vlastních účtů, možnými riziky spojenými s užitím internetu a jak těmto rizikům předejít. Budou se zabývat nejen prevencí kyberšikany, ale rovněž učit se jak reagovat, pokud by jim hrozilo, že se sami stanou obětí. Více informací najdete zde: www.zsht.cz

 

Místní knihovna v Miskovicích

Jako každý rok Místní knihovna v Miskovicích připravila nejen pro malé návštěvníky, ale i ty větší soutěž "Bezpečný internet" (díky loňské výhře i s větším zájmem soutěžících), která bude vyhodnocena v březnu.
Více informací viz zde: http://knihovnamiskovice.webz.cz/

 

Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice

Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice, se zapojuje do Dne bezpečného internetu 2015 akcí "Facebook – Přítel? Nepřítel?“ V měsíci lednu knihovna Vítkovice uskutečnila taktéž stejnojmennou besedu pro veřejnost.
 
10. 2. 2015 od 14:00h si ověříme získané informace v praxi. Formou praktických úkolů si děti vyzkouší, jak si např. lépe zabezpečit svůj profil, příspěvky či třeba změnit heslo. Cílovou skupinou jsou děti do 15 let.
Odkazy na akci Dne bezpečného internetu 2015 najdete zde http://cms.kmo.cz/www/cl-900/46-vitkovice/ a zde http://cms.kmo.cz/www/cl-900/6-pro-deti/
 
Jelikož si toto téma zaslouží více pozornosti, knihovna nabízí také besedy pro školy s názvem „Internet – mocný fenomén současnosti“. Dosud proběhly tři besedy, další tři se uskuteční v dohledné době. Pracovníci pobočky Vítkovice absolvovali e-learningový kurz Informační (ne)Bezpečí.

Více informací najdete zde: http://www.kmo.cz/

 

ZŠ Měcholupy

ZŠ Měcholupy se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015. V průběhu února 2015 žáci vytvoří informační plakáty na téma: "Jak využívám internet? Vím, co mi na internetu hrozí? Zásady správného chování na internetu. Chráním si své soukromí? Dětská práva na internetu.“ Cílem akce je, aby si žáci uvědomili nutnost ochrany vlastního soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání internetu s ohledem na základní pravidla. Aktivita se uskuteční v rámci hodin výuky informatiky.

Více informací najdete zde: http://www.zsmecholupy.cz

 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz se zapojuje do Dne bezpečného internetu 2015 – "Vytvořme společně lepší internet". 10. 2. 2015 od 14:00 do 15:30 hodin se bude konat akce s názvem "Jak mít soukromí na internetu". Budeme si povídat, jak je pro nás důležité soukromí na internetu a sociálních sítích, doplněno praktickými úkoly. Cílová skupina jsou děti od 9 – 15 let.
Více informací o akcích Dne bezpečnějšího internetu 2015 najdete zde http://cms.kmo.cz/www/cl-900/47-privoz/ a zde http://cms.kmo.cz/www/cl-900/608-program-mesice/31506-jak-mit-soukromi-na-internetu-den/
 
Více infromací také zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/6-pro-deti/

 

Knihovna města Ostravy, pobočka Petřkovice

Knihovna města Ostravy, pobočka Petřkovice, se zapojuje do Dne bezpečného internetu 2015. Ve středu 11. 2. 2015 od 13:00 do 15:00 hodin se bude konat akce "Jak mít soukromí na internetu". Budeme si povídat, jak je pro nás důležité soukromí na internetu a sociálních sítích, vše doplněno praktickými úkoly a kvízy. Cílovou skupinou jsou děti od 9 do 15 let. Odkaz na akci Den bezpečného internetu 2015 je zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/48-petrkovice/ a zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/484-zabavne-souteze-a-kvizy/36908-den-bezpecneho-internetu-2015/.

Informaci o aktivitách najdete na webových stránkách knihovny zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/6-pro-deti/

 

ZŠ a ZUŠ Žlutice

Dne 27. 1. 2015 proběhla na druhém stupni beseda žáků s lektory NCBI. Žáci 6. ročníků řešili téma "Co nám může hrozit na internetu?" a žáci 7. až 9. ročníků "Co je to, když se řekne kyberšikana?" Beseda byla dvouhodinová a jejím cílem bylo žáky informovat nejen o nebezpečích, která na nás číhají na sociálních sítích a internetu vůbec, ale i na právní důsledky většinou neuváženého chování, které má za cíl poškodit druhou osobu.

Více informací o aktivitách školy se dozvíte na webových stránkách zde http://ww7.zszlutice.cz/

 

Knihovna Kroměřížska

V rámci podpory bezepčného chování na internetu uspořádalo dětské oddělení Knihovny Kroměřížska 10. 2. 2015 zábavné odpoledne. Pro děti byly připraveny různé úkoly, např. pracovní list "Můj profil na facebooku", poznávání smajlíků či "překládání" zkratek z internetových diskuzí. Nachystaná byla také hledací hra, ve které se děti měly rozhodovat v otázkách, co dělat či nedělat na internetu.
Dále již také rok půjčujeme iPad, který pro potřeby dětského oddělení knihovna zakoupila, a kde si děti mohou vyzkoušet hned několik her a aplikací.
V nabídce besed pro školní třídy máme také speciální besedu pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ "(Ne)bezpečný internet". Při besedě se žáci seznamují se základy bezpečného chování na internetu a také si zkouší vytvořit bezpečný profil.
V oddělení pro dospělé čtenáře byla nachystána výstavka knížek s tématikou "Internet a bezpečné chování + Desatero bezpečného používání internetu".
Návštěvníci knihovny mohli také využít nabídky minikurzu bezpečného používání internetu pod vedením lektora Bc.Petra Dvořáka.

Více informací zde: http://www.knihkm.cz/

 

ZŠ Kamýk nad Vltavou

V září 2014 se ve škole konala přednáška určená pro veřejnost, rodiče a pedagogy s názvem "Bezpečně na internetu". Zúčastnili se jí všichni pedagogové a bohužel pouze několik rodičů. Učitelé potom získané informace s žáky prohovořili na třídnických hodinách a vyučovacích předmětech prvouka, informatika, rodinná a občanská výchova. V návaznosti na to žáci začátkem února vytvořili svá pravidla bezpečného internetu, která budou vystavena po celý školní rok na nástěnce v přízemí školy.
Více informací najdete zde: http://www.zskamyknv.cz/index.php/15-zpravicky/256-bezpecny-internet-2015

 

Základní škola Jana Wericha

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se mezi žáky 8. a 9. tříd uskuteční anketa mapující zabezpečení osobního přístupu na internet. Odpovědní lístky budou slosovány o zajímavé ceny, s výsledky ankety budou soutěžící seznámeni na webových stránkách školy.
Více informací zde: http://www.zs-jana-wericha.cz/

 

Theia – krizové centrum, o.p.s.

V rámci Dne bezpečnějšího internetu pořádáme následující aktivity:

 • Životní hodnoty, 13. 2. 2015, ZŠ Jarošovská, J. Hradec;
 • Virtuální svět, 20. 2. 2015, ZŠ Blastké sídliště, Veselí n/L;
 • Vliv médií na školní populaci, 27. 2. 2015, ZŠ Bezdrevská, Č. Budějovice;
 • Kyberšikana a virtuální svět, 6. 3. 2015, ZŠ Bezdrevská, Č. Budějovice;
 • Kyberšikana a virtuální svět, 13. 3. 2015, ZŠ Zliv u Českých Budějovic.

Více informací najdete zde: http://www.theia.cz/cs/den-bezpecnejsiho-internetu/

 

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

ZŠ J. K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391 se připojuje k aktivitám „SAFER INTERNET Day 2015“. Během února proběhnou besedy se žáky na téma „Vytvořme společně lepší internet“, „Ochrana soukromí“, „Nebezpečí při komunikaci na sociálních sítích“, „Kyberšikana v praxi“ a žáci budou tvořit prezentace k bezpečnému využívání internetu a mobilních telefonů. K propagaci tématu slouží i nástěnka. Škola je držitelem bronzové etikety eSafety Label.
Více informací najdete zde: www.zstylova.cz

 

Knihovna města Plzně, Ústřední knihovna pro děti a mládež

Ústřední knihovna pro děti a mládež podporuje Den bezpečnějšího internetu 2015 následujícími aktivitami:

 • Pro děti je připravena vědomostní soutěž o pravidlech bezpečného užívání internetu, která bude probíhat od 10. 2. – 28. 2. 2015. Za správné odpovědi dostanou děti malou odměnu.
 • Od 10. 2. – 28. 2. 2015 je v dětském oddělení výstavka knih s danou tématikou a tzv. desatera bezpečného užívání internetu.
 • Pro děti z 1. stupně školní družiny Benešovy ZŠ je naplánovaná beseda o nástrahách virtuálního světa a kyberšikaně. Beseda se bude konat 6. 3. 2015 od 14:00 hod.

Více infromací o aktivitách knihovny najdete zde: http://www.knihovna.plzen.eu/aktuality/sid2015.pdf

 

Portus Prachatice

Portus Prachatice, o.p.s., jako akreditovaná vzdělávací instituce se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015 kurzem s názvem Kyberkriminalita I. Kurz se konal 5. února 2015 v Komunitním centru Na Sadech a jeho hlavním cílem bylo seznámit účastníky s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost byla věnována problematice sociálních sítí (zejména Facebooku) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom. Kurz byl určený seniorům, osobám se zdravotním postižením i dalším zájemcům.
Více informací najdete zde: http://www.portusprachatice.cz/clanky/kurz-kyberkriminalita-i_132.html

 

10. ZŠ Plzeň

10. ZŠ Plzeň se ke Dni bezpečnějšího internetu připojuje následujícími aktivitami. Uspořádala besedy pro žáky 1. a 2. stupně, zaměřené na bezpečné chování v kyberprostoru.

 • Žáci 1. stupně pátrali po tom, "jakou digitální stopu zanechávají po sobě na internetu". Využili jsme materiály projektu In-generation a velmi pěkná videa, vytvořená v letošním kole projektu Webrangers. Seznámili se s problematikou tvorby normální a digitální stopy, pracovali ve dvojicích a vyzkoušeli si také sestavit pravidla chování na internetu.
 • Žáci VII. A, VIII. A a VIII. B diskutovali "o vztahu současné generace a internetu", ve sdílených dokumentech společně vytvářeli prezentace zaměřené na problematiku zveřejňování skupinových fotografií, sdílení GPS polohy apod. Seznámili se i s možností bezpečné komunikace s žáky celého světa prostřednictvím Mystery Hangout.

Více informací najdete zde.

 

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy, připojuje edukačními besedami pro základní školy.
V březnu proběhnou dvě besedy pro žáky 6. tříd a dvě besedy pro žáky 4. tříd na téma "Bezpečný internet – bezpečné chování na internetu, důvěryhodnost informací v prostředí internetu, sociální sítě, kyberšikana a další možná úskalí internetu".
Po celý měsíc březen si mohou návštěvníci a čtenáři dětského oddělení vyplnit kvíz na téma "Znáš dobře internet?" a vyzkoušet si tak svoje znalosti.
Více informací najdete na stránkách knihovny http://cms.kmo.cz/www/cl-900/45-fifejdy/

 

ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day). Na naší škole vyučujeme v sedmém ročníku povinný předmět Mediální výchova, v rámci kterého žáci podrobně probírají tématiku internetu. Zvláštní zřetel je pak věnován pravidlům bezpečného chování. Při této příležitosti vypracovali žáci 7.A letáček obsahující patnáct nejdůležitějších pravidel, na která je třeba pamatovat, pakliže se chceme vyvarovat veškerým nástrahám. Následně se rozdělili do skupinek, kdy každá měla za úkol připravit si náplň vyučovací hodiny, týkající se tohoto tématu pro jednu z tříd prvního stupně. Děti tak řízenou diskuzí, besedou či kvízem provedli osvětu mezi žáky třetích až pátých tříd.
Více informací najdete zde: http://www.zschelcickeho.cz/index.php?kam=467

 

Městská knihovna Kamenice nad Lipou

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015 připojila realizací přednášky na téma "(Ne)bezpečný internet". Přednáška proběhla v pondělí 16. února pro žáky 5. tříd a její témata se věnovala aktuálním otázkám, jako např. co je internet, kyberšikana, na co si mají uživatele internetu dát pozor při komunikaci s neznámými lidmi v prostředí online, při zvěřejňování osobních údajů, ochrany hesel a jejich udržování v tajnosti. Součástí podpory kampaně Dne bezpečnějšího internetu je i "Test prověření znalostí pro bezpečný internet", který si děti mohou vyplnit v průběhu února.
Více informací najdete zde: www.knihovnaknl.cz

 

Nakladatelství Fraus, Plzeň

Plzeňské nakladatelství Fraus se ke Dni bezpečnějšího internetu připojilo v pondělí, 16. 2., kdy v prostorách jeho Informačního centra proběhla vzdělávací beseda. Během diskusí s dětmi především ze 3. - 4. tříd jsme se snažili poukázat na škodlivý obsah a projevy chování ve světě on-line, děti se hravou formou seznámily se základními pravidly chování na internetu. Součástí besedy byla i soutěž pro žáky doplněná videem a kvízem na interaktivní tabuli.
Více informací o realizované akci najdete zde: http://seminare.fraus.cz/plzen/

 

ZŠ Mládežnická, Trutnov

ZŠ Mládežnická v Trutnově se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015 připojuje následující akcí: v pátek třináctého února se škola ponořila do "informační tmy". Škola byla bez internetu, počítačů, mobilů a dalších technologií. Tento projekt měl dětem i učitelům připomenout, jak moc jsme závislí na moderních technologiích. Bylo opravdu těžké si uvědomit, že nemáme po ruce telefon, či všudypřítomný Google. Retro hodina informatiky žáky velmi zaujala. Někteří si poprvé v životě vyzkoušeli psát na psacím stroji, objevili kouzlo kopíráku či okouzleně sledovali promítání diapozitivů. Osmdesát osm hrdinů, kteří vydrželi 24 hodin bez použití mobilu, počítače či tabletu, dostalo na začátku března certifikát a speciální odznak z edice "Den OFF-LINE".
Více informací najdete zde: http://www.zsmltu.cz/index.php?page=news&id=800 a zde: http://www.zsmltu.cz/index.php?page=news&id=789

 

MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2015 škola zorganizovala výtvarnou soutěž v programu malování na dané téma a připojila se tak k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015.
Více informací zde: http://www.zspboskovice.cz/clanky/den-bezpecnejsiho-internetu-2015---soutez.html

 

Rozkoš bez rizika

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme letos připravili pro veřejnost aktualitu s několika radami, jak na internetu sdílet respektive spíše nesdílet své erotické fotografie a videa: http://rozkosbezrizika.cz/aktuality/kdyz-se-svlekate-na-internetu, aktualita měla na našem facebooku poměrně velký ohlas. Více informací o aktivitách organizace a realizovaných besedách najdete také zde: http://rozkosbezrizika.cz/nabizime/prednasky-a-besedy
Více informací o organizaci najdete zde: http://www.rozkosbezrizika.cz/

 

ZŠ a MŠ Tisá

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2015 pořádáme Druhou dětskou konferenci s podtitulem "Bezpečně v internetovém prostředí".
Co dále v naší škole pro internetovou bezpečnost děláme?

 • zapojili jsme se do programu e Safety Label a pracujeme na získání odznaku,
 • tvoříme si naše školní kurikulum,
 • v rámci konference probíhá dotazníkové šetření mezi žáky 1,2, stupně, rodiči a pedagogy,
 • připravujeme následnou práci s třídními kolektivy, které se zúčastní konference,
 • pořádáme tématickou soutěž, práce budou vystaveny v galerii Na Schodech v Tisé.

Více informací najdete zde: http://www.zsmstisa.cz/

 

ZŠ Bohuslavice

ZŠ Bohuslavice se zapojila do soutěže v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2015 následujícími aktivitami. V průběhu měsíce března žáci 9. třídy vytvořili nástěnku na téma "Vytvořme společně lepší internet". V třetím březnovém týdnu si žáci 9. třídy připravili prezentace v PowerPointu na témata "Bezpečně na internetu", "Nebezpečný internet", "Nebezpečí všude kolem nás" a "Pravidla jak se chovat na internetu". S těmito prezentacemi byli seznámeni žáci nižšího stupně formou krátké besedy. Jako přílohu jsme otiskli plakáty ve školním časopise Pohodář.
Více informací o aktivitách školy najdete na http://www.zsbohuslavice.cz.

 

Pionýrská skupina Mír Domažlice

Pionýrská skupina Mír Domažlice se připojila k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu neformální besedou o bezpečnému chování na internetu. Na různých sociálních sítích se pohybujeme téměř denně a proto je dobré si uvědomit, co a kam napíšeme o sobě, kamarádech nebo jaké fotografie zveřejníme. Nejdříve jsme si povídali o kyberšikaně. Jak se projevuje, v čem je nebezpečná apod. Připomněli jsme si hlavní zásady bezpečného chování na internetu. Rozebrali jsme nové podmínky používání Facebooku, kde jsme zjistili, že si s námi vlastně může dělat, co chce, a proto je potřeba dávat si velký pozor na to, co zveřejníme o sobě nebo i o kamarádech. Na závěr jsme si ukázali některá nastavení soukromí na FB a zpracovanou prezentaci s inovovanými pravidly používání Facebooku vystavili na naše webové stránky.
Více informací najdete zde: http://www.pionyrdomazlice.cz/?module=dokument&action=display_dokument&id=116

 

ZŠ a MŠ Kanice, Bílovice nad Svitavou, okr. Brno – venkov

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, se připojila k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015 v hodinách informatiky a výtvarné výchovy. Ve výtvarné výchově žáci 9. ročníku vytvářeli kresby s tématem soukromí na internetu. V informatice jsme si povídali o ochraně soukromí, co na sebe říct a co ne a jak se zachovat, abychom rizika omezili na minimum. Po shlédnutí a prodiskutování několika videoukázek a několika citátů se žáci pustili do vlastních prací. Psali úvahy o bezpečném chování a o soukromí na sociálních sítích, šikovné žákyně se pustily do psaní příběhů o tom, jak to dopadne, když prozradíte citlivé informace a někdo toho zneužije. Nejlepším počinem bylo video žákyň 9. ročníku o využití důvěry na chatu.
Více informací najdete zde: http://www.zskanice.cz/den-bezpecnejsiho-internetu-2015/

 

ZŠ Šenov u Ostravy

Základní škola v Šenově u Ostravy se zapojila k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu hned několika akcemi. Pro 4. a 5. ročníky školy proběhla ve spolupráci s iniciativou Policie ČR s názvem "Poldík webík" distribuce pracovních listů a beseda se zástupci policie. Pro žáky sedmých ročníků škola uspořádala souhrn aktivit se společným názvem "Nikdy nevíš", mezi kterými nechyběla beseda, promítání filmů z cyklu NET story, diskuze s žáky a realizace tematické nástěnky. Napříč všemi ročníky se pedagogové věnovali v rámci výuky IVT tématu "Desatera bezpečného internetu".
Více informací o realizovaných aktivitách se můžete dozvědět zde: http://jdem.cz/brwe85

 

Gymnázium Trhové Sviny

Gymnázium Trhové Sviny se ke Dni bezpečnějšího internetu připojuje besedou, která proběhla 23. 3. 2015 v sekundě gymnázia. Kromě zástupců vedení školy se zúčastní 32 studentů, kteří pracují na projektu v rámci programu eTwinning a s internetovým prostředím jsou v denodenním styku. Beseda byla určena především tématu Dne bezpečnějšího internetu "Vytvořme společně lepší internet", ale také obecným zásadám bezpečného užívání online technologií. Více informací najdete zde: http://www.gymtrhovesviny.cz/

 

SOŠ a SOU Hustopeče

Školská zařízení SOŠ a SOU Hustopeče se připojují k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu ve dnech 23. 3. – 26. 3. 2015. V jednotlivých třídách proběhnou aktivity, které budou zaměřeny na tři hlavní témata: bezpečnost na internetu, autorský zákon a kyberšikanu. Celým programem provede žáky školní metodik prevence.
Více informací najdete zde: http://www.sou-hustopece.cz/?p=5327

 

ZŠ a MŠ Na Balabence

Tématu Dne bezpečnějšího internetu se ZŠ a MŠ Na Balabence, Praha 9, spolu se svými žáky věnovala 27. března 2015 v hodinách informatiky. Pedagogové se spolu se svými žáky zabývali tématy, jako např. ochranou osobních údajů a osobnosti, nezákonným a nevhodným obsahem na internetu, a kyberšikanou ve školním prostředí. Vypracovali pracovní listy a poté o souvisejících problémech diskutovali nejen mezi sebou, ale také s vyučujícími. Více informací najdete zde: http://www.zsbalabenka.cz/

 

ZŠ Vsetín – Rokytnice

Škola se připojila k výzvě Národního centra bezpečného internetu a podpořila kampaň Dne bezpečnějšího internetu 2015. 29. 1. 2015 připravila aktivity, které poukázaly na škodlivý obsah a projevy chování ve světě online a pomohly dětem se bezpečněji pohybovat na internetu. Většina aktivit byla zaměřena na kyberšikanu. Pomocí nich se děti dozvěděly, jak je možné se jí bránit a kde hledat pomoc. Žáci 8. ročníků sami připravili prezentace, ve kterých poukazovali na nebezpečí kyberšikany a snažili se toto předat žákům 4. a 5. tříd. Sami žáci si vytvořili pravidla, která jim ulehčí pohyb na internetu, poslali vzkazy všem, kteří by je na síti mohli ohrozit a výtvarně ztvárnili, jak se bránit kyberšikaně.
Více informací najdete zde: http://www.zsrokytnice.cz/1_noviny.php

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola, Hradec Králové

Škola se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2015 připojuje promítáním obou dílů filmu Seznam se bezpečně v prvních ročnících obchodní akademie a ekonomického lycea, a na základě zájmu i v dalších ročnících. Na promítání filmu navázaly besedy o kyberšikaně, které proběhly celkem tři v průběhu měsíce března. Více informací najdete zde: http://jdem.cz/brymt4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
Our website is protected by DMC Firewall!