Soutěž a seznam zapojených organizací

Minulý rok se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu připojilo více než 80 organizací, jejichž zástupci se s námi podělili o zajímavé zkušenosti ze všech svých aktivit, které v rámci Dne bezpečnějšího internetu organizovali. Připojte se letos i Vy a podělte se s námi o informace o Vašich aktivitách. Zapojte se do soutěže o hodnotné ceny!

 


Zobrazit místo Soutěž SID 2013 na větší mapě

Soutěž v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 byla ukončena. Do soutěže se už nelze přihlásit.

 

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Organizuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu soutěž a tiskovou konferenci.

Více info viz www.saferinternetday.cz.


ZŠ a MŠ Ludgeřovická

V měsíci únoru vypracují žáci školy prezentace na téma „Jak si chráním své vlastní soukromí?“ V prezentaci musí žáci vyjádřit svůj vlastní pohled na téma slušné, ohleduplné a tolerantní online komunikace – což je hlavní téma SID 2013. Nejlepší práce budou oceněny.
Více info zde: http://www.zsludgerovice.cz/foto/Image/safer%202013.pdf

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina v souvislosti s Dnem bezpečnějšího internetu, plánuje vyhlášení výsledků soutěže – „Internet – se mnou se bát nemusíš“. Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol v Kraji Vysočina.

Více informací viz http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-podporuje-den-bezpecnejsiho-internetu-2013/d-4048624/p1=36499Regionální knihovna Karviná

Regionální knihovna Karviná uspořádá v průběhu měsíce února besedy se žáky místních základních škol na téma "Kybergrooming aneb kdo loví na chatu".

Více informací zde: http://www.rkka.cz/

Bezpečnostní tým CSIRT-MU

Bezpečnostní tým CSIRT-MU nabízí pro všechny zájemce veřejně přístupné vzdělávací aplikace:

https://security.ics.muni.cz/14-Phishing-uvod (vizualizace phishingu/Man in the middle útoku na e-banking)


https://security.ics.muni.cz/apps/passwords/ (aplikace na kontrolu hesla s unikátní databází hesel zachycených při detekci a sledování slovníkových útoků přímo v síti MU a proti účtům v síti MU)

https://security.ics.muni.cz/20-Uzivatel-na-hacku-kdyz-se-podvodnikum-zadari (vizualizace rozsahu řešení phishingových incidentů v univerzitní síti)

Městská knihovna Ostrov, p.o.

V rámci SID 2013 proběhnou v Městské knihovně Ostrov následující aktivity:

5.2.2013 – Ranní interaktivní mini přednáška pro družiny „Nebezpečí na internetu“ a „Online komunikace“

5.2.2013 15:00 – 16:00 – Otevřená diskuze pro veřejnost, každý návštěvník knihovny bude mít možnost pokládat otázky na téma bezpečnosti na internetu

5.2.2013 17:00 – 18:00 – Otevřená tematická diskuze na téma „Online komunikace – Ohleduplnost a tolerance je na místě“

Během 18. 1. 2013 bude na webu knihovny ( http://mkostrov.cz ) umístěn článek s informacemi o akci.


Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy organizuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 kvíz s názvem "SEZNAM.ENI".

Více informací viz www.kmo.cz

Knihovna města Ostravy, pobočka Výškovice, oddělení pro děti

Knihovna města Ostravy, pobočka Výškovice, uspořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu dvě akce:

 1. Populárně naučnou soutěž, zaměřenou na online komunikaci: "Jak by ses zachoval?"
 2. Prezentaci zachycující nejrůznější ukázky etického i neetického chování uživatelů internetu se zaměřením na uvědomění si vlastní zodpovědnosti za své chování a činy: "Slušnost není jenom fráze"

Více info zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/56-vyskovice/


Knihovna města Plzně, p. o. – Obvodní knihovna Doubravka

Knihovna města Plzně, obvodní knihovna Doubravka, připravila pro žáky šestých tříd lekce informační výchovy "Učte se být on-line" (5. a 14. února), které se zaměří na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. Všichni dětští návštěvníci knihovny budou moci své znalosti vyzkoušet ve vědomostní soutěži, informace získají také na tematické nástěnce.


Více informací zde: http://www.knihomol.wz.cz/akce.php


Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 (SID) následující aktivity:

 1. 5. února 2013 proběhne vědomostní soutěž zaměřená na komunikaci na sociálních sítích s názvem „Komunikujte bezpečně“.
 2. Edukační prezentace zaměřená na dodržování pravidel Netikety – etického chování na internetu bude určena žákům základních škol a první z prezentací proběhne 18. února 2013. Stěžejním tématem bude „Bezpečný internet“ a „Online komunikace na sociálních sítích“.
 3. Součástí podpory akce SID 2013 bude tematická výstava.

Více informací naleznete na webových stránkách: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/45-fifejdy

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů organizuje soutěž: "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Hlavním tématem letošního již sedmého ročníku soutěže jsou zkušenosti se sociálními sítěmi a rádi se od vás dozvíme, co vám na nich vadí a co by se podle vás dalo zlepšit.

Více informací: www.uoou.cz

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze

Pražská soukromá škola Cesta k úspěchu připravuje diskuse a třídní besedy nad problematikou spojenou s užíváním internetu. Bude s dětmi otevírat témata o nástrahách a nebezpečí, které z anonymního internetového prostředí hrozí. Na tuto problematiku se pokusí upozornit i tvorbou, kterou připravují žáci odpoledního kurzu Drama, film, média.

Více informací zde: http://www.cestakuspechu.cz/

ZŠ Velké Opatovice, okres Blansko

Pro žáky organizujeme praktické lekce bezpečného chování na internetu v rámci hodin informatiky v průběhu "Týdne se zavináčem" (4. 2. - 8. 2. 2013). Na webových stránkách školy máme informaci k SID 2013.
Loňského týdne akcí se zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku, kteří se seznámili s problémem kyberšikany, letos se zaměříme na ochranu bezpečí na síti.

Více informací zde: www.zsvelkeopatovice.cz


Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště Pardubice

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu a předmětu Informační technologie vytvářejí žáci prezentace na téma "Slušná, ohleduplná a tolerantní online komunikace".

Více informací: http://sosesasou.cz/


Základní škola Kamýk nad Vltavou

V souvislosti s tímto dnem budou vyučující v naší škole v průběhu měsíce února s žáky diskutovat o dané problematice (kyberšikana, facebook, on-line hry, stalking a kyberstalking, kybergrooming…) v rámci třídnických hodin nebo vyučovacích předmětů. Také žáci budou mít možnost shlédnout dokument Seznam se bezpečně 2, případně i další videa a příspěvky s kyberšikanou a podobnými jevy související.
Následná odezva na prodiskutované téma budou namalované obrázky či slohová cvičení od žáků.
Více info: www.zskamyknv.cz

ZŠ Turnov

Dne 5. 2. 2013 proběhnou v rámci výuky – ( v prostorách odborných učeben) projekce a přednášky na téma „Komunikujte ohleduplně“. Cílem je vyšší ochrana vlastního soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání online prostředí s ohledem na základní pravidla netikety.Konkrétní náplň projektového dne bude žákům i učitelům upřesněna prostřednictvím informačního mailu.
Více informací: http://zvsturnov.cz/


Gymnázium Tišnov

Dne 5. 2. 2013 v době od 14.00 do 18.00 v učebně výpočetní techniky proběhne na naší škole v rámci Dne otevřených dveří beseda a diskuse s rodiči a studenty o bezpečném používání internetu a ohleduplné komunikaci mezi uživateli s názvem „Online komunikace ohleduplně“.
Aktivita je zpřístupněna na stránkách školy pod odkazem Aktivity školy – Projekty – Bezpečný internet.

Více info: http://www.gym-tisnov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch

V souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu učitelé s dětmi besedují o pravidlech bezpečné on-line komunikace. K navození atmosféry využívají videa z dílen NCBI, která danou problematiku zaměřují právě na děti.

Více informací zde: http://www.zscvrch.cz/node/1150

Život 90, o. s.

Ve spolupráci s NCBI pořádá Život 90 přednášku pro seniory o nástrahách internetu. Přednáška si klade za cíl zorientovat se v nástrahách internetu, podělit se o pozitivní i negativní zkušenosti ze života a možná odbourat některé mýty, které o světě internetu kolují.

Více info zde: www.zivot90.cz

Občanské sdružení Portus Prachatice

V únoru budou realizovány aktivity, které umožní dětem, rodičům, ale i pedagogům a ostatní veřejnosti seznámit se s bezpečným užíváním internetu (jak správně komunikovat v internetovém prostředí, jaké informace mohou sdílet, jak reagovat případné internetové nabídky ke schůzkám aj.). Tyto aktivity budou realizovány prostřednictvím našich zařízení: NZDM CéčkoNZDM COOLnaPrimární prevence Phénix.

Více informací zde: www.portusprachatice.cz

Městská knihovna Havířov

Aktivity, které v Městské knihovně Havířov proběhnou v rámci Dne bezpečnějšího internetu, budou následující:

 1. 6. a 12. 3. 2013: čtyři dvouhodinové workshopy pro žáky 5. a 6. tříd, ve spolupráci s lektory Centra dětské komunikace Vratimov. V první hodině seznámíme žáky s problematikou a zjistíme, jaké provozují na internetu aktivity. Druhá hodina bude zaměřena na komunikační hry a zopakování některých zásad z první hodiny.
 2. Na konci února proběhne beseda pro ZŠ o nebezpečí číhajících na internetu.

Více info zde: http://www.knih-havirov.cz/

Knihovna Městského úřadu Mimoň

Den bezpečnějšího internetu podpoří besedami pro 2. stupeň základních škol. Již jsou domluveny čtyři třídy, které na besedu přijdou.

Více informací zde: www.knihovnamimon.cz

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy pořádá pro všechny zájemce v rámci Dne bezpečnějšího internetu besedu na téma: "Jak pacovat s počítačem a internetem bezpečně?". Nabízí školení zdarma se zaměřením na bezpečný internet a nechtěný (zákeřný) software (viry, trojské koně, adware, spyware) a jeho prevenci.

Více info zde: www.kmo.cz
Leták k dispozici zde: http://cms.kmo.cz/files/plugins-images/900/76-PC-bezpecnost.png

Městská knihovna Kamenice nad Lipou

V rámci Dne bezpečného internetu pořádá naše knihovna v úterý 5. února 2013 přednášky pro žáky 4. ročníku ve spolupráci s Policií ČR. V odpoledních hodinách se pak přednášky na toto téma účastní rodiče.

Více info zde: www.knihovnaknl.cz

Městská knihovna ve Svitavách

V rámci Dne bezpečnějšího internetu připravila Městská knihovna ve Svitavách pro děti vědomostní test týkající se on line komunikace. Děti bude 5. 2. přímo zapojovat a motivovat připraveným testem. Test pak bude k dispozici na dětském oddělení do konce března.

 

Více info zde: http://www.booksy.cz/

ZŠ a MŠ Ostrava, Zábřeh

Žáci si připraví informační akci pro spolužáky během svého setkání s partnery ze Slovenska a Maďarska se kterými budou od 5. do 8. února pracovat na mezinárodním časopise o výhodách a nevýhodách internetu a facebooku, žáci využijí také informace z webových stránek Národního centra bezpečnějšího internetu a připraví si anketu a prezentaci pro spolužáky.

Více informací zde: http://www.kosmonautu15.cz/stranky-zs/mezinarodni-projekty.html

ZŠ Mutěnická, Brno

Žáci tvoří v rámci tématu Dne bezpečnějšího internetu vernisáž v podobě projektů, které budou realizovány od 5. 2. podle vytvoření tříd v průběhu tohoto týdne. Tyto projekty budou vystaveny v prostorách školy, dále nafotografovány práce s žáky v hodině formou diskuze na toto téma. V průbehu budu informovat o přednášce, kterou povedu já pro nižší ročníky naší školy ukázkou videí.

Více informací zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=761:den-bezpecnejsiho-internetu-2013&catid=36:skolni-akce&Itemid=645

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=767:den-bezpecnejsiho-internetu-2013&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=773:vernisaz-praci-zaku-den-bezpecneho-internetu&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=792:den-bezpecneho-internetu&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=791:prezentace-zaku-den-bezpecneho-internetu&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

ZŠ a MŠ Olešnice

Na škole během měsíce února a března uskutečníme následující aktivity:

 1. Sociální sítě a jejich (ne)bezpečí – beseda pro žáky 6. ročníku o online komunikaci prostřednictvím internetu, seznámení se s riziky a možnostmi, jak se jim bránit,
 2. Příběhy ze světa internetu – využití videa NETstory, projektu Seznam se bezpečně k ukázání konkrétních rizik spojením s užíváním internetu a možnosti ochrany a pomoci (5. až 9. ročník),
 3. "Ukáži, že ohleduplně komunikovat dokáži" – soutěž pro žáky (vytvoření prezentace, videa, testu k tématu).

Více informací zde: http://tridaole.webnode.cz/

 

ZŠ Jana Wericha

Dne 12. února 2013 se žáci 4. ročníků zúčastní besedy na téma "BEZPEČNÝ INTERNET" ve spolupráci s Policií ČR. Účast přislíbil nprap. Jaroslav Bican z Preventivně informačního oddělení.


Více info zde: http://www.zs-jana-wericha.cz/novinky/bezpecnejsi-internet.html

Gymnázium Havlíčkův Brod

V březnu 2013 proběhne seminář s tématem "Bezpečný a ohleduplný internet" pro naše studenty čtyřletého cyklu.

Více info zde: http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2007100007

ZŠ Most

V rámci výuky Informatiky se žáci třídy 5.B zapojili do kampaně Safer Internet Day 2013 – Dne bezpečnějšího internetu. V rámci výuky pobesedovali na téma základní pravidla bezpečného chování na internetu. Paní učitelka je seznámila i s výše uvedenou kampaní a tím, jakým způsobem se do ní zapojí naše škola.

Více info zde: http://www.18zs.cz/

Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče

5.2.2013 byli studenti informování školním rozhlasem o podpoře Dne bezpečného internetu, aktivitách a soutěži "Komunikujte ohleduplně".
Po celý měsíc proběhnou v rámci výuky informatiky a výuky v odborných učebnách projekce a přednášky na toto téma. Cílem je vyšší ochrana vlastního soukromí a respektování práv dalších uživatelů. Bude probíhat soutěž o nejlepší prezentaci, slohovou práci na zadané téma a soutěžní test.

Více info zde: http://www.gymhust.cz/

Knihovna města Plzně

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 připravila Ústřední knihovna pro děti a mládež Knihovny města Plzně pro své čtenáře na měsíc únor vědomostní soutěž o pravidlech bezpečného internetu + výstavku knih s danou tématikou. Jako odměnu za správné odpovědi v soutěži dostanou děti záložku s odkazem na hru Webowou diwočinou.

Více info zde: http://www.knihovna.plzen.eu/

Krajská knihovna Vysočiny

Knihovna připravila pro dospělé čtenáře záložky s pravidly jak se zodpovědně pohybovat po síti sítí. Pro dětské čtenáře jsme nachystali testík na téma „Bezpečné krocení internetu“. Kartičku se zodpovězenými úkoly je nutné odevzdat nejpozději 28. února v dětském oddělení KKV.

Více info zde: http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/safer_internet_day13.aspx

ZŠ Antonína Sochora, Duchcov

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 proběhne na naší škole projektový den, kdy třída 8. A zdramatizovala scénku týkající se bezpečné komunikace v prostředí internetu. Měsíc únor a březen bude na naší škole zaměřen na pravidla využívání internetu bezpečně, a to formou rozhovorů, debat se žáky i rodiči. Žáci se zapojí do soutěže od Sdružení Linky bezpečí, informační leták bude také uveřejněn na našich webových stránkách.

Více info zde: http://www.zssochora.cz/

Modrá linka Brno

Modrá linka Brno pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu společně s Family pointem besedu nejen pro rodiče o bezpečném pohybu dětí v prostředí internetu. Dále připravila tipy pro rodiče a děti na témata, jak se chovat v prostředí internetu bezpečně a minimalizovat tak negatovní dopad potenciálních rizik, která se v jeho prostředí mohou objevit.

Více informací najdete zde: http://www.modralinka.cz/?page=aktuality&num=27

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Skupina studentů z naší školy si připravila tématickou hodinu pro žáky ZŠ na téma Bezpečného Internetu. Hodina se skládá z vysvětlení nebezpečí, ukázek, vše v PWP prezentaci a na závěr s krátkou soutěží. Máme domluvené přednášky na ZŠ v Mostě a Žatci.

Více info zde: http://www.oazszatec.cz/index.php?Co=Vvz&Akc=Sez&Sku=16&Psk=0&Nad=Aktuality

Městská knihovna Prachatice

Městská knihovna Prachatice organizuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu besedu na téma "Čtenář a sociální sítě". Jejím obsahem bude především povídání o nejčastějších projevech škodlivého charakteru, se kterými se jejich uživatelé mohou setkat.

Více informací najdete zde: http://www.knih-pt.cz/detskyweb/

Infocentrum Fraus, Plzeň

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se v Infocentru Fraus, Plzeň, konala beseda věnovaná bezpečné komunikaci na internetu. Každý účastník byl zařazen do losování o knižní ceny z edice Čti+ a Co-Jak-Proč.

Více informací zde: http://www.fraus.cz/

ZŠ Generála Klapálka

Dne 5. 2. 2013 jsme promítali na škole krátký dokument o chování na internetu, každý žák měl možnost dokument shlédnout. V současné době je připraven scénář k jinému dokumentu, který se bude natáčet příští týden. Scénář vytvořili žáci naší školy, hrát v něm budou také a zpracovávat film budou také žáci sami. Tento snímek přihlašujeme do soutěže. Dokument bude postupně odvysílán ve třídách.

Více info zde: http://zsgenklapalka.wz.cz/telowebu/index.html

ZŠ Petřiny – sever

V souvislosti s SID 2013 na naší škole proběhne dne 13. 2. 2013 projektový den pro žáky 2. stupně „Bezpečnější internet“. Projekt je zaměřen multidisciplinárně, i když těžištěm je oblast Informatiky (důraz na komunikační etiku) pozornost je věnována i rozvíjení schopností žáka vyjádřit své prožitky s projektu výtvarně a slohově. Ústřední zvolenou metodou je forma zážitkové pedagogiky vtělená do formy hry pod názvem „Facebook v realitě“. Projekt má čtyři části:

 1. Informativní
 2. Zážitková hra „Facebook v realitě“
 3. Výtvarná část
 4. Literární.

Více info najdete zde: http://www.zspetriny.cz/content/safer-internet-day

Základní škola a Mateřská škola Kanice

Základní škola se připojí akcí "Komunikujte ohleduplně" na podporu bezpečného internetu.
Akce by měla proběhnout od 4. do 12. března v hodinách informatiky a bude zaměřena na žáky od 4. po 9. třídu.
Měla by proběhnout formou besedy, následně tvorbou plakátu s využitím počítačové grafiky a výstavou vytvořených prací ve škole.

Více info zde: http://www.zskanice.cz/index.php?clanek=aktuality

Dětský domov se školou a základní škola, Bystřice pod Hostýnem

Dne 13. února 2013 se v naší škole konal projektový den na téma „Bezpečný internet“. Cílem tohoto projektu bylo jednak informovat žáky o nástrahách internetu a možnostech ochrany před nimi a také jak sami mohou přispět přívětivějšímu a méně nebezpečnému kyberprostoru.

Více informací zde: http://www.ddbystrice.cz

ZŠ Holzova, Brno

U příležitosti kampaně Dne bezpečnějšího internetu uspořádala naše škola besedu pro žáky 6. ročníků s názvem "Online práva a zodpovědnost". S žáky jsme diskutovali rizikové chování na internetu, při debatě jsme se zaměřili zejména na uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve světě internetu nejen vůči sobě, ale samozřejmě i k ostatním uživatelům.

Více info zde: http://www.zsholzova.cz/2st_akce_souteze_saferinternetay_2013.php

SOŠ Nové město na Moravě

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 učitelé školy probírali ve zvýšené míře se svými žáky již na začátku února v hodinách ICT témata spojená s bezpečností na internetu, sociálních sítích a komunikací online.

Více info zde: http://www.sos-nmor.cz/

ZŠ Chrast

V týdnu 11. – 15. 2. 2013 proběhl v rámci Dne bezpečnějšího internetu ve všech třídách mezipředmětový projektový "Týden bezpečnějšího internetu". Projekt byl odstartován první hodinu v pondělí při výchově osobnosti. Třídní učitelé se zaměřili na pravidla netikety, tedy na to jak se k sobě chovat ve virtuálním světě. 

Více informací zde: http://skola-chrast.net/

26. ZŠ Plzeň

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2013 proběhly v hodinách Informatiky v 5. třídách besedy s následnou diskuzí na téma bezpečný internet a komunikace po síti, probírali jsme s dětmi možná nebezpečí a úskalí a jak se jim vyhnout.

Více info zde: http://www.zs26plzen.cz/1-stupen/aktuality-pro-1-stupen/1049-den-bezpecnejsiho-internetu/

Základní škola a Mateřská škola Bernartice

I na naší škole se uskuteční 27. 2. přednáška o tom, jak se na internetu chovat a jakých chyb se zde vyvarovat. Proč si dávat pozor při tom, když si píšu na chatu s kamarádem nebo kamarádkou a proč by měly děti říct rodičům, na jaké stránky chodí ve volném čase. Žáci se dozvědí o vzrůstajícím problému kyberšikany, jak jí předejít a co dělat, když se o kyberšikaně dozvědí.

Více informací zde: http://www.zsbernartice.eu/aktuality/

Základní škola Mníšek pod Brdy

V rámci Safer internet day 2013 jsme uspořádali besedu v 9. třídě. Úvodní hra „kufr“ odhalila neznalost internetového slovníku. Následně si žáci vyslechli jaká případná nebezpečí na ně na internetu čekají a shlédli motivační videa z webu bezpečně on line. Pracovali jsme i s didaktickými materiály nabízenými na webových stránkách. Zaměřili jsme se na nebezpečí kyberšikany.

Více info zde: http://www.zsmnisek.cz/

10. ZŠ Plzeň

V prvním únorovém týdnu proběhly pro žáky 1. i 2. stupně besedy věnované vlastní zodpovědnosti ve světě internetu. Žáci VI. B a IX. B ve skupinách vytvářeli pravidla netikety. Uspořádali jsme anketu o využívání a chování na internetu, které se zúčastnilo 58 žáků ve věku od 8 do 16 let. Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka pro rodiče, žáky a učitele se zajímavými informacemi o bezpečném chování v kyberprostoru a plakáty žáků na téma Pravidla netikety.

Více info zde: http://www.zs10.plzen.eu/domu/aktuality/den-bezpecnejsiho-internetu-2013.aspx

ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská

V únoru probíhaly na naší škole diskuze se žáky 2. stupně ZŠP o používání internetu. Celá akce vyvrcholila 27.února besedou na téma "Komunikuj ohleduplně".

Více info zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

ZŠ Smetanova, Chotěboř

Naše škola se v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu zúčastnila soutěže "Internet – se mnou se bát nemusíš". V rámci soutěže žáci vytvářeli příspěvky s tématikou bezpečnosti online a jak potenciálním rizikům na internetu čelit.

Více informací zde: http://www.sch.cz/

ZŠ Břečťanová

ZŠ Břečťanová se zapojila do Soutěže ke Dni bezpečnějšího internetu 2013.
V hodinách informatiky na druhém stupni probíhají v měsíci březnu besedy na téma „Komunikuj bezpečně“, žáci vytvoří v březnu komiksy na téma bezpečné komunikace na internetu. Z komiksů vytvoříme výstavku před pracovnou informatiky.

Více info zde: http://www.zsbrectanova.com/phprs/view.php?cisloclanku=2013030002

ZŠ a MŠ Na Balabence

ZŠ a MŠ Na Balabence se připojila ke Dni bezpečnějšího internetu organizováním akce s názvem "Komunikujte ohleduplně". Projektu se zúčastní žáci v hodinách informatiky v prvním březnovém týdnu. Seznámí se s tématikou v několika prezentacích, sami vytvoří desatero bezpečného internetu, jejich práce budou vystaveny v učebně počítačů a na webových stránkách školy. Na závěr každý vypracuje test prověření znalostí bezpečného používání internetu.

Více info zde: http://www.zsbalabenka.cz/

ZŠ Vnorovy

V rámci aktivit ke Dni bezpečnějšího internetu 2013 žáci školy pomohli vytvořit nástěnku ke Dni bezpečnějšího internetu, v místní knihovně si mohli vyplnit test a do konce měsíce března tvoří křížovky na téma bezpečný internet.

Více info zde: http://www.zsvnorovy.cz/

Dům dětí a mládeže Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu soutěž s tématem: „KOMUNIKUJME OHLEDUPLNĚ“.

V rámci soutěže pořádáme workshopy pro žáky 2. stupně vratimovských základních škol. Pod vedením lektorů se seznamují s tématem a vytváří vlastní výstupy, např. prezentace.

Informace o těchto akcích najdete zde: www.cdkvratimov.cz

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, p. o.

Ve spolupráci s preventistou na naší škole jsme naplánovali dvouhodinové sezení s žáky 6. ročníku.

V rámci tohoto času chceme nechat žáky vyhotovit myšlenkovou mapu na téma Komunikace. Předpokládáme, že žáci dojdou ke společnému pojmu Internet, Facebook, chat apod.. Tyto myšlenkové mapy chceme společně s žáky projít a rozvést diskuzi o možných rizicích komunikace, výhodách a nevýhodách online komunikace a vyvést z toho nějaký řád pro chování na internetu, kterým by se každý účastník měl řídit.

Více info zde: http://www.zsostrcilova.cz/

Knihovna Vnorovy

Knihovna Vnorovy ve spolupráci s místní ZŠ podpořily Den bezpečnějšího internetu zorganizováním soutěží a výstavky s tématikou bezpečnosti v prostředí online.

Více informací zde: http://www.vnorovy.cz/index.php?leva=knihovna&prava=9knihovna

ZŠ a MŠ Břežany

V týdnu od 4. do 8. března 2013 probíhala na naší škole osvětová aktivita na téma Bezpečný internet. Zapojili se všichni přítomní žáci ze IV. až IX. ročníku, vždy v hodině informatiky. Mladší žáci se seznamovali s problematikou bezpečného internetu formou komiksových příběhů, starší zhlédli na toto téma krátká videa.

Více info najdete zde: http://zsbrezany.cz/cze/node_3637/Novinky/Bezpecny-internet

ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno

V únoru proběhly na škole diskuze se žáky 2. stupně ZŠP o používání internetu. Celá akce vyvrcholila 27. února besedou na téma "Komunikuj ohleduplně".

Více informací zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

ZŠ a MŠ Kanice

V rámci podpory Dne bezpečnějšího internetu žáci shlédli tématický zaměřená videa, o příbězích jsme si následně povídali a snažili se najít klíč k tomu, aby se děti do podobné situace nemuseli dostat, popř. jsme si řekli, kde lze vždy vyhledat pomoc. V rámci těchto činností vznikly rovněž pěkné žákovské práce.

Více info zde: http://www.zskanice.cz/index.php?clanek=aktuality

ZŠ a MŠ Polnička

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže "Internet – se mnou se bát nemusíš!" vyhlášenou Krajem Vysočina (prosinec 2012, vyhlášení výsledků únor 2013) a ve dnech 15. – 22. 3. 2013 je v budově ZŠ instalována výstava Nakupování pod drobnohledem zahájená přednáškou a dílnou, kde se žáci seznamovali s bezpečným nakupováním a funkcí reklamy i v prostředí Internetu.

Více info zde: http://www.zspolnicka.cz/view.php?cisloclanku=2013030006

Knihovna v Miskovicích u Kutné Hory

Knihovna v Miskovicích u Kutné Hory se zapojila do aktivit souvisejících se Dnem bezpečnějšího internetu a uspořádala besedu pro děti a mladé uživatele online technologií. Videoanimaci z této akce najdete zde:http://animoto.com/play/Qpj8pNgkg7pxQpeYXzyzOw

Knihovna Kroměřížska

V rámci podpory bezpečného chování na internetu dětské oddělení Knihovny Kroměřížska uspořádalo 5. února 2013 speciální hru pro všechny dětské návštěvníky – "Surfuj bezpečně". Do hry se nakonec zapojilo i pár rodičů, kteří dětem napovídali. Součástí podpory kampaně byla i výstava "Svět internetu v knihách aneb Jak bezpečně na internet a jiné počítačové vychytávky". 
Další aktivitou byla také speciální beseda "(Ne)bezpečný internet" pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ. Při besedě se žáci seznamovali se základy bezpečného chování na internetu a také si zkoušeli vytvořit bezpečný profil. Této besedy se během měsíce února a března zúčastnilo celkem 10 tříd s 209 žáky. Beseda byla úspěšná a proto jsme se rozhodli ji zařadit do trvalé nabídky naších vzdělávacích aktivit.

Více info najdete zde: www.knihkm.cz,http://www.knihkm.cz/fotogalerie/2013/bezpecny-internet-v-knihovne.html

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu se mladší žáci v hodinách informatiky zaměřili na zásady ochrany osobních údajů on-line. Starší žáci ve skupinách zpracovali téma Komunikace a ohleduplnost. Své příspěvky zveřejnili na hlavní nástěnce školy nejen pro spolužáky a pedagogy, ale i rodiče.

Více informací najdete zde: http://www.skolahrebec.cz/

ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme 14. března 2013 ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a Klubem přátel školy uspořádali Rodičovskou kavárnu na téma "Děti na Facebooku". Problematice bezpečného internetu se dlouhodobě a intenzivně věnujeme. S Národním centrm bezpečnějšího internetu a KPŠ jsme v říjnu 2012 uspořádali Rodičovskou kavárnu na téma DĚTI ONLINE a průběžně informujeme žáky, rodiče i širší veřejnost o poznatcích z různých seminářů a konferencí na toto téma. Více informací můžete najít zde, ale i na odkazu zde.

ZŠ a MŠ Rymice

Projektový den u nás ( ZŠ a MŠ Rymice, okres Kroměříž) proběhl ve čtvrtek 21. března 2013. Součástí dne byla beseda s paní učitelkou o kyberšikaně, pravidlech používání internetu, praktického příběhu, který se může stát komukoliv z žáků. Využili jsme nabídky soutěže "Ukaž, jak vidíš internet" a žáci 1. až 4. ročníku kreslili výkresy do výtvarné kategorie soutěže a žáci 5. ročníku vymýšleli příběhy do soutěže literární. Pozvali jsme si i hosta ( civilní zaměstnanec policejní školy Holešov, který se zabývá počítači a problematikou s internetem spojenou), který s žáky besedoval na téma hroby sociálních sítí.

Knihovna Václava Štecha

V průběhu měsíců února a března jsme v naší knihovně uspořádali dětskou akci při které žáci se základních škol tvořili dle vlastního uvážení plakáty na téma "Bezpečný internet", které máme vystaveny v dětských odděleních. Proběhla i dětská soutěž "Komunikace online".

Více informací zde: www.knihovnaslany.cz

ZŠ a MŠ Choryně

V pátek 15. 3. 2013 se naše škola připojila k celosvětové kampani Den bezpečnějšího internetu 2013 (SID 2013). Akce proběhla v rámci hodiny informatiky, žáci třetí a čtvrté třídy vytvořili plakát, na kterém popsali veškerá rizika či hrozby, se kterými se mohou dle jejich názoru na internetu setkat. Poté následovala diskuze na téma slušné, ohleduplné a tolerantní online komunikace.

Více informací viz zde: http://zschoryne.wz.cz/

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd