Soutěž a seznam zapojených organizací

Vzhledem k vašemu velmi aktivnímu přístupu k organizování různých akcí v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu, vyhlašuje i v roce 2014 Národní centrum bezpečnějšího internetu soutěž o hodnotné ceny! Připojte se i vy, podělte se s námi a ostatními organizacemi o informace, týkající se Vašich aktivit pořádaných v rámci Dne bezpečnějšího internetu, a některá z hodnotných cen může být vaše. Do soutěže se můžete hlásit průběžně již od této chvíle, uzávěrka soutěže bude 31. března 2014. V průběhu dubna 2014 poté na půdě Senátu Parlamentu ČR vylosujeme výherce. Mnoho dobrých nápadů, ať se vaše aktivity líbí a hodně štěstí při losování výherců.

 

 


Zobrazit místo Soutěž SID 2014 na větší mapě

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu tiskovou konferenci v konferečním centru ERA na Jungmannově náměstí a soutěž pro participující organizace a partnery. Bližší informace o Dni bezpečnějšího internetu viz http://www.saferinternetday.cz

 

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Na 10. a 11. února plánujeme besedu na téma „Bezpečný internet –pravidla bezpečného internetu“, vědomostní soutěž „Vše, co vím o internetu“ a diskuzi s uživateli.

 

Knihovna města Olomouce

Oddělení pro děti a mládež v hlavní budově KMOL vyhlašuje na únorspeciální kolo soutěže "Literka", zaměřené na internet. (Celý měsíc mohou dětiodpovídat na otázky.) V týdnu od 10. do 15. února budou po celé budově KMOL na nám. Republiky umístěny na monitorech počítačů i v tištěné podobě otázky typu "Víte? Nevíte?", které se budou týkat základních pravidel zodpovědného použitíinternetu. Akci doprovodí osvětová prezentace a výstava knih na dané téma.

 

Městská knihovna Třebíč

Městská knihovna Třebíč pořádá v rármi Dne bezpečnějšího internetu 2014 následující akce:

 • Besedu s názvem "Netiketa" o slušném i bezpečném chování na internetu. Beseda s odborníkem (Policie ČR) jak se chovat na sociálních sítích a nainternetu, abychom při komunikaci i nechtěně někoho neurazili nebo naopak nestali se obětí nemístních žertů, šikany, zneužití fotografi a videí anebezpečných lídí.
 • Test s názvem "Krocení webu" aneb vyzkoušej si svoje znalosti.

 

Městská knihovna ve Svitavách

Městská knihovna ve Svitavách pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu následující aktivity:

 • 24. 2. 2014: přednášku por. Mgr. Hany Kaizarové na téma Kyberšikana (je určena rodičům) o nebezpečích ve virtuálním prostoru a na sociálních sítích včetně konkrétních rad, jak eliminovat, aby se dítě nedostalo do problémů;
 • 12. 3. 2014: por. Hana Kaizarová přijde přímo mezi děti na dětské oddělení a upozorní na nebezpečí využívání internetu a sociálních sítí.

Celý únor bude v dětském oddělení knihovny test, v kterém si děti ověří své vědomosti.

 

Regionální knihovna Karviná

Akce poboček RKK v rámci Dne bezpečnějšího internetu:

 • 10. 2. 2014: seznamování dětí s "Desaterem bezpečného internetu" SKIS Karviná-Mizerov;
 • 14. 2. 2014: Výtvarná soutěž „Nebezpečí, které číhá na sociální síti„;
 • 10. 2. – 14. 2. 2014: Vědomostní soutěž „Na Internetu… rozumem!“;
 • 10. 2. – 14. 2. 2014: Anketa „JSEM ONLINE aneb VÍM JAK SE NEchovat na NETU“;
 • 11. 2. 2014: Beseda o bezpečnosti internetus příslušníkem PČR SKIS Karviná – Nové Město;
 • 10. 2. – 14. 2. 2014: Bezpečná plavba v moři zvaném Internet (otázky pro malé i velkéuživatele internetu);
 • 11. 2. 2014: "Tam, kam nikdo nesmí" – o bezpečném internetu, o kyberšikaně a jiných nekalostech přijde malým i velkým uživatelům přednést – popovídat nprap. Miroslav Kolatek z Policie ČR Karviná SHU Karviná-Fryštá;
 • 12. 2. 2013 dopoledne: Beseda na téma bezpečné komunikace na internetu, Mgr. Barbora Koneszová, Slezská univerzita.

 

Základní škola Jana Wericha

Aktivity školy v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2014:

 • 16. ledna se naše 4. ročníky zúčastní přednášky POLICIE ČR na téma ,,Bezpečný internet".
 • Dále bude v měsíci únoru vyhlášena celoškolní soutěž o nejlepší návrh plakátu na téma ,,Jak vidím internet".
 • I v dalších přednáškách, které jsou plánované na druhé pololetí, se objeví téma Bezpečný internet.

Více informací najdete zde http://www.zs-jana-wericha.cz/.html a zde http://www.zs-jana-wericha.cz/akce-zs/znacka-pro-bezpecny-internet-vysledky.html.

 

Základní škola Kamýk nad Vltavou

Žáci anonymně vyplní krátký dotazník, týkající se používání internetu a naváží tak na přednášku o kyberšikaně, se kterou za nimi přijela mluvčí příbramské policie a která se konala v prosinci letošního školního roku. V rámci vyučování si tedy 11. února zopakují možná rizika, se kterými se mohou setkat na sociálních sítích, tj. aby nikdy nikomu neznámému nesdělovali své osobní údaje a na sociálních sítích nezveřejňovali své fotografie nebo fotografie své rodiny.

Více informací: www.zskamyknv.cz

 

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

V měsíci lednu a únoru vypracují žáci prezentace na téma: „Jak využívám ve svém volném čase internet? Chráním si své soukromí?“ Cílem tohoto dne na naší škole je, aby si naši žáci uvědomili nutnost vyšší ochrany vlastního soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání online prostředí s ohledem na základní pravidla etikety.

Více info viz: http://www.zsludgerovice.cz/

 

Gymnázium Tišnov

Dne 4. 2. 2014 v době od 14.00 do 18.00 v učebně výpočetní techniky  proběhne na naší škole v rámci  Dne otevřených dveří beseda a diskuse s rodiči a studenty o bezpečném používání internetu, o ohleduplné  komunikaci mezi uživateli, o dalších projevech uživatelů v prostředí on-line, ale i o kopírování, vyhledávání informací, seznamování s názvem „Vytvořme společně lepší internet…“

Více info viz: http://www.gym-tisnov.cz/projekty.html

 

Knihovna Miskovice

Místní knihovna Miskovice připravuje na únor soutěž o znalostech internetových stránek.
Více info zde: http://knihovnamiskovice.webz.cz/index.php?akce=uvod

 

Městská knihovna Znojmo

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení, se přihlašuje k akci ke Dni bezpečnějšího internetu 2014 a uspořádá akci s názvem: "I o prázdninách on-line"
Termín konání: 20. února 2014 od 8.00 – 12.00 hod.

Akce zahrne následující aktivity:

 • Vědomostní kvíz "Bezpečně na chatu"
 • Chraň si své soukromí (seznámení s Desaterem pro bezpečný internet)
 • Výtvarnou soutěž s názvem "Myš"


Více info zde: www.knihovnazn.cz


Městská knihovna Ostrov

V den SID14 bude probíhat otevřená diskuze na téma bezpečnosti na internetu a v oddělení pro mládež si mohou školy zamluvit besedu pro žáky se správcem IT v knihovně.
Více info zde: http://mkostrov.cz/

 

Městská knihovna Hlinsko

Na dětském oddělení knihovny proběhnou besedy s žáky ze základních škol, v prostorách knihovny je výstava týkající se tématiky bezpečného online prostředí (informační studie, dotazníky a plakáty). V průběhu Dne bezpečnějšího internetu každý návštěvník dostane leták "Bezpečnostní tipy pro mobilní telefony" či "Bezpečný internet pro školáky".
Více info zde: http://www.knihovna.hlinsko.cz/news/253

 

Knihovna města Plzně

Pro žáky šestých tříd jsme připravili lekce informační výchovy "Učte se být on-line" (24. a  28. února), které se zaměří na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. Všichni dětští návštěvníci knihovny budou moci své znalosti vyzkoušet ve vědomostním testu, informace získají také na tematické nástěnce.
Informaci o aktivitách najdete na našich webových stránkách http://www.knihomol.wz.cz/akce.php

 

Ústřední knihovna pro děti a mládež Knihovny města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež Knihovny města Plzně podporuje Den bezpečnějšího internetu 2014 následujícími aktivitami:

 • Pro děti připravena vědomostní soutěž o pravidlech bezpečného internetu – jako odměnu za správné odpovědi dostanou gumu ve tvaru smajlíka;
 • V měsíci únoru výstavka knih s danou tématikou a tzv. desatera bezpečného užívání internetu.

Více info najdete zde: http://www.knihovna.plzen.eu/

 

Městská knihovna Česká Třebová

Knihovna pořádá v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu "Off-line day". V odpoledních hodinách, tzn. mezi 12.00 až 18.00 budou v prostorách knihovny TeenSpace vypnuté počítače.

V rámci odpoledního programnu se plánují následující aktivity:

 • promítání filmů z projektu Seznam se bezpečně.cz a Křečci v síti;
 • rady a pomoc pro každého, kdo si neví rady s internetem nebo řeší problémy na sociálních sítích;
 • diskuze na téma "Co je to NETiketa a proč bychom se podle ní měli chovat";
 • od 17.00 hodin konzultace pro rodiče, které zajímá bezpečí jejich dětí na síti, promítání filmů z projektu Seznam se bezpečně.cz.

Více info najdete zde: http://knihovna.ceska-trebova.cz/

 

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze

Škola v rámci SID 2014 uspořádala besedu v 5. třídě, na které žáci diskutovali s lektory nad novou dětskou knihou „Hustej INTERNET“. Nejvíce se zajímali o téma sociálních sítí, škodlivého software a kyberšikany. Více informací zde: http://www.cestakuspechu.cz/

 

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy

Knihovna bude v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2014 pořádat následující aktivity:

 • 11. února 2014 proběhne vědomostní soutěž zaměřená na bezpečnou komunikaci na sociálních sítích s názvem „Co se smí a co ne“.
 • Besedy k SID budou zaměřeny na prostředí internetu a dodržování pravidel ve virtuálním světě s názvem „Vytvořme spolu lepší internet“. Budou určeny žákům základních škol a první z prezentací proběhne 7. února 2014.
 • Součástí podpory akce SID 2014 bude tematická výstava.

 

Základní škola Květnového vítězství 1554, Praha 11

ZŠ Květnového vítězství se ke Dni bezpečnějšího internetu připojí aktivitami Web Rangers, kteří se dne 7. 2. zúčastní semináře v Googlu, po proškolení budou na projektech pracovat a ty pak prezentovat v Googlu.
Více informací http://www.kvetnak.cz/zaci/souteze-vedomostni-a-dovednostni/92 a http://www.kvetnak.cz/skola/fotogalerie/84.

 

Základní škola Velké Opatovice

Škola letos pořádá dne 11. února 2014 přednášku pro žáky o nástrahách Facebooku a přednášku pro rodiče o nebezpečí na internetu. Více informací najdete na webových stránkách školy http://www.zsvelkeopatovice.cz.

 

Knihovna pro děti a mládež KVK v Liberci

Připravili jsme k příležitosti Dne bezpečnějšího internetu nový edukativní program „Krocení webu“ pro 4. a 5. třídy ZŠ, který se stane standardní součástí naší celoroční nabídky pro školy. Jedna třída se ho však může zúčastnit přímo v Den bezpečnějšího internetu (11. 2. 2014) od 8.30 hodin. Každý žák z této třídy od nás obdrží dárek: zábavný pracovní sešit „Hrajte si a učte se: Být on-line“.

Více informací zde: http://www.kvkli.cz/

 

Krajská knihovna Vysočiny

Po celý březen bude na stránkách Krajské knihovny Vysočiny www.kkvysociny.cz k dispozici interaktivní test pro všechny „Bezpečnější internethttp://www.kkvysociny.cz/modul_akce/safer_internet2014.aspx a v týdnu od 10. do 15. února budou děti na Dětském oddělení testovat své znalosti v oblasti internetu v soutěži „Děti v zajetí sítěhttp://www.kkvysociny.cz/modul_akce/safer_internet_soutez2014.aspx.

 

Portus Prachatice

Portus Prachatice se připojuje ke kampani Safer Internet Day 2014 besedou o kyberkriminalitě, které bude probíhat u nás v Rodinném centru, které se nachází v srdci města Prachatice a dochází do něj velké množství maminek s malými dětmi.

Více informací na plakátu a odkazu:
http://www.portusprachatice.cz/kalendar/beseda-o-kyberkriminalite-v-rc_36.html

 

ZŠP, ZŠS a MŠ, Kladno

Od 3. února žáci vytvářejí prezentace na téma "Můj volný čas a internet" Aktivity vyvrcholí 11.února besedou nad vytvořenými prezentacemi. Cílem celé akce je uvědomění si nutnosti vyšší ochrany svého soukromí a zároveň respektování práv ostatních uživatelů.

Více informací najdete zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

 

Městská knihovna Nové Město nad Metují

Městská knihovna se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu zapojila svým projektem "Bezpečnost na internetu". V rámci projektu proběhla beseda v knihovně, pro kterou posloužily jako podklady webové stránky www.bezpecnyinternet.cz a kniha "Bezpečnost dětí na internetu: rádce odpovědného rodiče". Žáci pátých tříd se nejprve zúčastnili besedy o bezpečném internetu a dané téma v závěru besedy výtvarně zpracovali.
Více info zde: http://www.knihovnanm.cz

 

Městská knihovna Jihlava

Knihovna se rozhodla připojit ke Dni bezpečnějšího internetu. Pro děti jsme připravili letáček o nebezpečích, které na ně číhají při používání internetu, získané informace využijí při malé soutěži – doplňovačce, probíhající do konce února. Letáček necháme k nahlédnutí našim čtenářům u počítačů.
Více informací zde: http://www.knihovna-ji.cz/

 

ZŠ Prokopa Holého, Louny

Základní škola se ke Dni bezpečnějšího internetu připojuje následujícími aktivitami:

 1. vědomostní soutěží "Nebýt lapen v síti" pro žáky 4.- 9. tříd, která proběhne v týdnu od 10. – 14. února 2014,
 2. výtvarnou soutěží "Nástrahy internetu" pro žáky 5.C a 5.D. Soutěž již proběhla na konci ledna,
 3. 20. března se pro žáky 9. ročníků uskuteční prezentace "Příručka bezpečného internetu". Lektorem bude  pan Igor Kytka, koordinátor vzdělávacích aktivit, Akademie CZ.NIC,
 4. zájemci z  6. – 9. ročníků literárně zpracují téma "Netiketa" nebo "Nebezpečí na síti". Nejlepší práce budou zveřejněné na stránkách tříd,
 5. žáci 5.A a 5.B v lednu zhlédli film "Seznam se bezpečně", po kterém následovala beseda,
 6. dětem byla nabídnuta možnost zapojit se do soutěže "Moje soukromí! Nekoukat nešťourat!", jejímž vyhlašovatelem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Práce budou odeslány do 10.dubna,
 7. zájemci z 6. – 9. ročníků využijí také možnost zapojit se do soutěže "Ukaž, jak vidíš internet", kterou vyhlásí Linka bezpečí 11. února 2014.

Více informací najdete zde: http://www.zslounyholeho.cz/

 

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium se připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu přednáškou s názvem "PŘÍRUČKA BEZPEČNÉHO POHYBU NA INTERNET", kterou realizuje přednášející z Akademie CZ.NIC, a to ve středu 26. 2. 2014.
Více info zde: http://www.ghb.cz

 

ZŠ Chrast

V rámci podpory Dne bezpečnějšího internetu proběhne projekt v rámci třídnických čtvrthodinek na prvním stupni a v rámci předmětu Výchova osobnosti na stupni druhém. Jako vždy bude formou přednášek a her. Na druhém stupni si vezmeme na pomoc dotazník a činnosti přizpůsobíme jeho výsledkům.
Pro rodiče jsme v letošním roce připravili videopřednášku "Pár zásad pro bezpečnější internet"
(http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6HoyeGv-XYQ)
Více info zde: http://skola-chrast.net

 

Policie ČR KŘP Královéhradeckého kraje

Policie ČR KŘP Královéhradeckého kraje podporuje Den bezpečnějšího internetu sérií přednášek, přibližující především rizika online prostředí a boje proti nim.
Více informací zde: http://www.policie.cz/clanek/safer-internet-day-2014.aspx

 

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

V rámci podpory Dne bezpečnějšího internetu jsme uskutečnili besedu. Tématem byl právě bezpečnější internet, zejména prostředí facebooku, a rizikové chování. Zároveň bychom rádi našim uživatelům promítli dokument Seznam se bezpečně 2. Na programu máme i pár aktivit, na kterých chceme ukázat, jak může být internet nebezpečný.
Více informací zde:
http://www.sdkabo.cz/klub-on-line-karvina-nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez
https://www.facebook.com/KlubOnLine

 

Střední odborná škola Bělisko na Moravě

Ve třídách, v hodinách ICT diskuztujeme o nástrahách a nebezpečí, která mohou zkomplikovat život každému z nás. V některých skupinách vytváříme originální plakáty, které pak vystavíme ve třídách.
Více informací zde: http://ww.sos-nmor.cz

 

Městská knihovna Jindřichův Hradec

Městská knihovna Jindřichův Hradec připojila k dalšímu ročníku akce „Den bezpečnějšího internetu“.
Nabídla:

 • základní individuální školení „Práce s internetem“,
 • proběhla propagace akce prostřednictvím letáků; zveřejnění upoutávky na domovských stránkách knihovny.

Více informací najdete zde: http://www.knih-jh.cz/

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice

11.2. jsme uspořádali v naší knihovně diskusi na téma Bezpečný internet, sešlo se 20 lidí a na konci diskuse vyplnili krátký dotazník, který prověřil znalosti o bezpečnosti a nástrahách na internetu.
Více informací najdete zde: http://www.bohnice.cz

 

ZŠ a MŠ Bratčice

Uspořádali jsme pro naše žáy přesnášku s diskusí a s většími žáky jsme natočili i v rámci výuky informačně komunikačních technologíí i krátké video.
Více informací najdete zde: http://www.skolabratcice.cz/den-bezpecnejsiho-internetu/

 

ZŠ Turnov

V rámci podpory aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2014 ZŠ v Turnově zorganizovala besedu s tématem "Vytvořme společně lepší internet". V rámci projektu se může se svým názorem připojit každý.
Více informací zde: http://zvsturnov.cz/

 

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy uspořádala v rámci aktivit ke Dni bezpečnějšího internetu 2014 školení s názvem "Jak pracovat s počítačem (internetem) bezpečně". Posluchači budou mít šanci se dozvědět informace o nechtěném (zákeřném) softwaru (viry, trojské koně, adware, spyware) a jeho prevenci.
Více informací zde: http://www.kmo.cz/

 

SŠTE Brno Olomoucká

V rámci akce Safer Internet Day se škola rozhodla zorganizovat soustředění, během kterého skupina žáků druhého ročníku oboru IT projde během jednoho dne hlavní aktivity projektu SAFETIQUETTE včetně vytvoření letáku. Vytvořené letáky budou zveřejněny na nástěnce školy a na internetových stránkách školy bude vyhlášeno hlasování o nejlepší leták.
Více informací najdete zde: http://www.iss-copbrno.cz/

 

10. ZŠ v Plzni

Podobně jako v předchozích letech se i letos žáci 10. ZŠ Plzeň zapojili svými aktivitami do Dne bezpečnějšího internetu 2014 (SID 2014).
Na začátku února proběhly besedy pro žáky 1. i 2. stupně, kterých se celkem zúčastnilo více než 130 žáků, žáci ve skupinách výtvarně zpracovávali motto letošního ročníku "Vytvořme společně lepší internet...".
Žáci 9. tříd po krátkém představení projektu v počítačové učebně graficky vyjádřili téma internet ve formě slovního mraku a umístili ho na společnou virtuální nástěnku. Obrázky doplňují pravidla bezpečného chování na internetu.
Více informací zde: http://www.zs10.plzen.eu

 

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

V rámci zájmových útvarů na Domě dětí ve Velkém Meziříčí probíhá soutěž na téma Bezpečný internet. Akce se účastní děti i dospělí a to z těchto kurzů: Písíčko, Programování pro dospělé, Krafťáček a Digitální fotografie. V rámci toho připravujeme zábavnou osvětovou prezentaci pro seniory na téma "Rizika nakupování přes internet" a "Desatero – Bezpečnost na internetu pro děti a mládež". Také se zúčastňujeme soutěže s Ústavem pro ochranu osobních údajů: "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Akce u nás probíhá až do konce března.
Více informací najdete zde: http://www.ddmvm.cz/ddmvm/0/0/2/187.

 

ZŠ Bílovice nad Svitavou

Propagujeme logo na našich FB stránkách, proběhly různé aktivity v hodinách informatiky, besedy, hry a je vyhlášená soutěž.

Více informací najdete zde: http://zsbilovice.cz/

 

Městská knihovna v Kamenici nad Lipou

Dětské oddělení knihovny uspořádalo v rámci Dne bezpečnějšího internetu ve čtvrtek 20. února přednášku pprap. Jiřího Toufara s názvem KYBERŠIKANA aneb o slušném a bezpečném chování na interentu. Akce je směrována pro žáky 5. ročníku ve spolupráci s Policií ČR a Základní školou Kamenice nad Lipou.

Více informací najdete zde: http://www.knihovnaknl.cz

 

Městská knihovna v Bílině

U příležitosti akce Den bezpečnějšího internetu připravila Městská knihovna v Bílině besedy pro žáky základních škol. Tématem je "Prevence kriminality" s podtématem "Internet a jeho úskalí". Besedy proběhnou v klubovně knihovny ve středu 26. 3. od 8.30, 9.30 a 10.30 hodin.
Více informací zde: http://www.knihovnabilina.cz/

 

Městská knihovna Semily

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme připravili dvě přednášky s diskuzí na téma "Bezpečný internet". Přednášek se zúčastnili žáci 5. tříd a v současné době projevili zájem i učitelé ostatních ročníků. Přednášky tedy budou dle zájmu probíhat i nadále.
Více informací najdete zde: http://knihovnasemily.wix.com/deti#!pro-koly/ci89

 

ZŠ a MŠ Velké Heraltice

V rámci "Dne bezpečnějšího internetu" proběhla v únoru na naší škole informační kampaň s aktivitami spojenými s rozšiřováním povědomí o nástrahách, které skýtá internet.
Více informací najdete zde: http://zsvelkeheraltice.cz/index.php

 

ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

Ke Dni bezpečnějšího internetu 11. února 2014 žáci 7.B vypracovali letáček obsahující patnáct nejdůležitějších pravidel bezpečného chování na internetu. Žáci 7.A ho pak distribuovali mez žáky 3. až 5. tříd. Ještě před jarními prázdninami, které naší aktivitu rozdělily, pak žáci 6.A absolvovali dvouhodinovou besedu, které předcházelo i shlédnutí filmu Seznam se bezpečně pod vedením preventistky z městské policie.
Více informací najdete zde: http://www.zschelcickeho.cz/

 

Dětské oddělení Knihovny Kroměřížska

V rámci podpory bezepčného chování na internetu uspořádalo dětské oddělení Knihovny Kroměřížska 11. 2. 2014 zábavné odpoledne. Pro děti byly připraveny různé úkoly, např. pracovní list "Můj profil na facebooku", poznávání smajlíků či "překládání" zkratek z internetových diskuzí.
Jako novou službu knihovníci spustili půjčování iPadu, který pro potřeby dětského oddělení knihovna zakoupila, a kde si děti mohou vyzkoušet hned několik her a aplikací.
Pro dospělé čtenáře byl po celý týden (10.-16. února 2014) přichystán soutěžní kvíz s názvem "Pozor na bajty aneb virtuální viry útočí", kterého se zúčastnilo 15 soutěžící.
Více informací najdete zde: http:\\www.knihkm.cz

 

ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

V rámci výuky Informatiky na naší škole, v pátých, šestých i devátém ročníku, se připojujeme ke Dni bezpečnějšího internetu 2014 snahou zvyšovat povědomí o bezpečnějším užívání internetu, a to zejména u dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu nebo mohou narazit na nevhodný či nebezpečný obsah.
Na www.bezpecnyinternet.cz jsme si se žáky formou dotazníku udělali přehled o tom, jaká bezpečnostní pravidla děti znají a dodržují, na www.seznamsebezpecne.cz jsme shlédli několik krátkých videí s ukázkou toho, co všechno se může přihodit, pokud nebudou děti dostatečně obezřetné v kontaktech přes mobilní telefony nebo sociální sítě. Také se učíme chránit svůj PC před viry a na koho se obrátit o pomoc.
Více informací najdete zde: http:\\www.zsbnpl.cz

 

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

Žáci na druhém stupni vyrobili v hodinách informatiky pexeso a výukové karty. Obsah se týkal pravidel bezpečného pohybu po internetu a sociálních sítích. Mladší žáci si pak své znalosti prověřili v testu. Velmi zajímavá byla i přednáška o bezpečném pohybu po internetu pro starší žáky. Tuto přednášku poskytla Akademie CZ.NIC.

Více informací najdete zde: http://www.skolahrebec.cz

 

Základní škola Neratovice

V rámci aktivit v souvislosti s konáním Dne bezpečnějšího internetu 2014 se na ZŠ Neratovice konaly následující akce:

 • shlédli jsme s žáky DVD Seznam se bezpečně (1. díl),
 • následovala diskuse o příbězích a vlastních zkušenostech s prostředím internetu,
 • na webu www.bezpecnyinternet.cz jsme prošli kurz, určený pro děti,
 • završili jsme  všechny aktivity zpracováním žákovských letáků na téma Bezpečný internet, které jsou vystaveny na školních webových stránkách http://www.3zsneratovice.cz/prace-zaku-m479/.

Více informací se dozvíte na webových stránkách http://www.3zsneratovice.cz/.

 

Inclusio, o.p.s.

V rámci propagace aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2014 realizuje organizace Inclusio pro děti následující program:

17.3.2014 proběhne seminář s názvem: "Co to je internet, co mi to dává, co tam na mě čeká?". Na semináři budou děti seznámeny se základními pojmy – internet, Facebook, kyberšikana,  typy komunikace na internetu, ochrana soukromí, legální a nelegální užití filmů a her, základní počítačové pojmy a symboly, jaké jsou počítačové technologie – co používali moji rodiče a co používám já, manipulace s daty – jak, co a kam uložit, opatrnost se stahováním souborů z internetu.
19.3.2014 se koná seminář s názvem "Jak úspěšně zvládat situace, které se mi na internetu můžou přihodit?"
Dále budou děti seznámeny s některými dostupnými www stránkami, které se zabývají bezpečným internetem (www.minimalizacesikany.cz/, www.bezpecne-online.cz), praktickým nastavením soukromí na účtu FB, simulací některých situací, které mohou při užívání internetu nastat (konkrétní scénky s řešením).
24.3.2014 proběhne závěrečné shrnutí celého bloku, krátký test pro děti a ústní kolektivní shrnutí.

Více informací najdete zde: http://inclusio.cz/projekty/detail/36_63/inclusio-na-prostejovsku-pomaha-detem-se-skolni-pripravou.html

 

Městská knihovna Litvínov

V souvislosti s akcí Den bezpečenějšího internetu jsme vytvořili plakát, který znázorňuje Desatero bezpečného užívání internetu a ten pak rozvěsili na nástěnkách na základních školách v našem městě a také na místním gymnáziu (použili jsme údaje z internetové stránky www.bezpecnyinternet.cz, který jsme uvedli jako zdroj).

Dále jsme připravili lekci informačního vzdělávání, která toto téma dále rozvádí, s názvem "Sítě kolem nás". Tato lekce se stala součástí stálé nabídky našich lekcí pro školy (primárně ji nabízíme středním školám s tím, že jsme o ní informovali i vyučující 2. stupně ZŠ).

Více informací najdete zde http://www.knihovna-litvinov.cz/akce/1210 a zde http://www.knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-stredni-skoly.

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald

Škola se ke Dni bezpečnějšího internetu připojila především programem Kyberšikana aneb predátor na obzoru, v rámci kterého proběhly besedy pro žáky 4. tříd, v březnu se žáci 2. stupně zapojili do výzkumu Nebezpečí internetové komunikace, žáci 8. ročníku měli také šanci vyslechnout přednášku lektora společnosti ACET ČR, v jejímž průběhu se seznámili s pojmy, jako např.  kyberšikana, happy slapping, sexting, kyberstalking nebo kybergrooming.

Více informací zde: http://www.zsazuspetrvald.cz/

 

Informační centrum Nakladatelství Fraus Plzeň

Během měsíce února proběhly v Informačním centru Nakladatelství Fraus Plzeň besedy v rámci Dne bezpečného internetu 2014. Během diskuse s dětmi jsme se snažili poukázat na škodlivý obsah a projevy chování ve světě on-line, zároveň ale také na potřebu vytváření vhodného webového obsahu pro nejmladší uživatele internetu a mobilních technologií.

Více informací najdete zde: http://seminare.fraus.cz/plzen/

 

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc leden 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is a Joomla Security extension!