Poplatky

CENÍK KMOL

(příloha Knihovního řádu Knihovny města Olomouce)

Registrační poplatek (na 1 rok)
 • právnické osoby
300 Kč
 • dospělí uživatelé
100 Kč
 • děti, studenti (do 26 let), starobní důchodci, plně invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP
50 Kč
 • držitelé průkazu ZTP/P
zdarma
 • jednorázová výpůjčka (1 knihovní jednotka)
40 Kč
 • dospělí uživatelé v knihovnách v městských částech
50 Kč
 • děti, studenti (do 26 let), starobní důchodci, plně invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP v knihovnách v městkých částech
25 Kč
Poplatky za speciální služby
 • rezervace knihovních jednotek - poštou
19 Kč
 • rezervace knihovních jednotek - e-mail, SMS
4 Kč
 • meziknihovní výpůjční služba
poštovné (do 100Kč)
 • vystavení nového průkazu (ztráta nebo zničení)
10 Kč
 • obsluha bez předložení průkazu uživatele
5 Kč
 • tisk jedné strany výpisu z databáze
2 Kč
Poplatky oddělení hudby a umění
 • CD – výpůjčka (výpůjční lhůta 14 dní)
25 Kč
 • dvojkomplet CD
35 Kč
 • za další CD v kompletu
+ 10 Kč, nejvýše však 100 Kč
Vratné kauce
 • tematický kufřík
300 Kč
 • elektronická čtečka
1000 Kč
Poplatky z prodlení
Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.
Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.
 • po uplynutí výpůjční lhůty 28 dnů - u knih a hudebnin poplatek
5 Kč
 • po uplynutí výpůjční lhůty 14 dnů - u časopisů, gram. desek a CD poplatek
5 Kč
 • po uplynutí dalších 14 dnů, písemně nebo elektronicky I. upomínka
50 Kč
 • po uplynutí dalších 14 dnů, písemně nebo elektronicky II. upomínka
100 Kč
 • po uplynutí dalších 14 dnů, písemně III. upomínka
200 Kč
 • Speciální poplatek z prodlení u elektronické čtečky za každý započatý den
30 Kč
Náhrady
knihy, hudebniny:  1. stejná kniha, hudebnina + 30 Kč za zpracování
  2. peněžní náhrada dle kalkulace KMOL
časopisy, brožury, CD:   1. stejný časopis, brožura, CD + 10 Kč za zpracování
  2. peněžní náhrada dle kalkulace KMOL
gramofonová deska:   1. stejná gramofonová deska + 10 Kč za zpracování
  2. peněžní náhrada dle kalkulace KMOL
Kalkulace náhrad (.doc, 51kB)  
poškození čárkového kódu 10 Kč
Kopírování a tisk
stránka formátu A 4 jednostranná   1 Kč
stránka formátu A 4 oboustranná   2 Kč
stránka formátu A 3 jednostranná   2 Kč
stránka formátu A 3 oboustranná   4 Kč
tisk černobílý   1 Kč
barevný   4 Kč
     
rezervace místa v Internetovém centru (maximálně 2 hodiny)   20 Kč/h

 

Změny poplatků platí od 1. ledna 2018
 
RNDr. Lenka Prucková  
ředitelka KMOL