Notice: Constant DATE_RFC7231 already defined in C:\xampp\htdocs\backup\includes\bootstrap.inc on line 258
Pro školy | Knihovna města Olomouce

Pro školy

NABÍDKA BESED PRO STUDENTY 2017/2018 (ke stažení v .pdf)

BESEDY ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ ZDE

Besedy se konají každý den v prostorách klubovny (suterén) Knihovny města Olomouce.
Konkrétní termín besed a lekcí je třeba dohodnout předem.

Tel.: 585 545 122