Čítárna a studovna

KNIHOVNA JE OTEVŘENA.

Informace

Kontakt:

 • Irena Kotlánová
 • Karel Mazal, DiS

E-mail: citarna@kmol.cz
Telefon: (+420) 585 545 128

Služby:

Domů se nepůjčují:

 • knihy z příruční knihovny
 • komplety Sbírek zákonů ČR
 • poslední čísla časopisů
 • poslední dvě čísla novin

Provozní internetový řád čítárny (.pdf, 204kB)

Deskové hry

Seznam her ke stažení (.pdf, 750kB)


DESATERO PRO PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER

 • Čtenář si může půjčit 1 hru na dobu 28 dní bez možnosti prodloužení.
 • Půjčovat mohou pouze čtenáři, kteří mají nejméně 6 měsíců platnou registraci a za posledních 6 měsíců nemají žádnou 3. upomínku.
 • Při půjčení obdrží čtenář potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů.
 • Čtenář je povinen zkontrolovat, zda je hra v pořádku a případné nesrovnalosti ihned nahlásit.
 • Deskové hry z čítárny lze vracet pouze v čítárně.
 • Deskové hry z oddělení pro děti a mládež lze vracet pouze v oddělení pro děti a mládež. Nadále platí, že ve středu nelze vracet deskové hry z oddělení pro děti a mládež.
 • Při vracení je vždy každá hra nejprve zkontrolována a všechny komponenty spočítány, teprve až poté je odečtena z konta.
 • Neplánujte vracení her těsně před zavírací dobou, hry nestihneme zkontrolovat a hra nebude odečtena z konta. V případě upomínek nebude brán ohled na dobu vrácení, ale na dobu odečtení z konta.
 • Deskové hry lze rezervovat, poplatek za rezervaci je 4 Kč.
 • V případě, že čtenář nevrátí hru ve stanoveném termínu, knihovna účtuje poplatky z prodlení dle platného ceníku KMOL. V případě poškození či ztráty hry je čtenář povinen zakoupit hru novou nebo uhradit cenu hry dle platného ceníku KMOL. V případě ztráty či poškození části hry, kterou lze dokoupit, je čtenář povinen zajistit náhradu do jednoho měsíce od data vrácení hry.