Vytvoření či prodloužení registrace do knihovny

Jste tu noví nebo si chcete prodloužit platnost registrace do knihovny?

Registrace nového čtenáře online:

Chcete-li se stát naším čtenářem, zašlete prosím na dospele@kmol.cz Vaše údaje:

jméno a příjmení, datum narození, adresu

Na účet 48730811/0100 pošlete registrační poplatek (100 Kč dospělý, slevu 50 Kč mají děti, studenti do 26 let a ti, co pobírají starobní či invalidní důchod).

Do poznámky uveďte jméno a příjmení a slovo NOVÝ. Následně se Vám ozveme a můžete si začít půjčovat.


Prodloužení stávající registrace online:

Pokud již jste našimi čtenáři a chcete si pouze prodloužit platnost registrace o další rok, stačí zaplatit poplatek převodem na účet č.: 48730811/0100 (do poznámky uveďte jméno a číslo průkazu). Jakmile se suma na učtu objeví, zapíšeme do Vašeho konta a můžete si půjčovat dále.

Cena registrace: 100 Kč dospělý, 50 Kč děti, studenti do 26 let a ti, co pobírají starobní či invalidní důchod