O Knihovně města Olomouce

Historie

Historie Knihovny města Olomouce

Veřejná knihovna v Olomouci byla již od svého vzniku 1. prosince 1889 důležitou součástí kulturního života města. Nacházela se v klubovně České besedy v Národním domě, který byl centrem českého společenského a spolkového života. Její otevření bylo důsledkem národnostního boje mezi německou většinou a českou menšinou v Olomouci.

Od roku 1920 se na základě Masarykova zákona o veřejných knihovnách (z roku 1919) stává veřejnou městskou knihovnou a sídlí v Salmově paláci na Horním náměstí. Její tehdejší ředitel (Antonín Šprinc) propagoval myšlenku co největší přístupnosti knihovnických služeb, a tak vznikaly pobočky také v jednotlivých městských částech.

V roce 1949 byla městská knihovna definitivně přestěhována do budovy bývalého hejtmanství na náměstí Republiky. V roce 1952 zde bylo zřízeno jedno z prvních hudebních oddělení v českých lidových knihovnách.

V letech 1953–1960, v době existence Olomouckého kraje, působila knihovna pod názvem Krajská knihovna, v letech 1960–2002 jako Okresní knihovna v Olomouci.

Kromě prof. Šprince existují i další osobnosti, které spojily svůj osud s knihovnou – Klement Králík, prof. Otakar Janovský, František Hrbáček, Jaroslav Michal, PhDr. Jaromír Stříž a další.

V roce 1993 byla zavedena počítačová síť s knihovnickým programem. Začala retrokatalogizace fondu a postupně byly automatizovány jednotlivé provozy.

Od května 2001 zde začalo fungovat Internetové centrum se zaměřením na integraci minoritních skupin obyvatelstva. Prostředky na jeho vytvoření byly získány z grantu poskytnutého evropskými fondy PHARE a ze státního rozpočtu.

Od roku 2003 se zřizovatelem knihovny stalo Statutární město Olomouc a knihovna začala působit pod názvem Knihovna města Olomouce. Tvoří ji 14 knihoven na celém území města, má asi 300 000 knihovních jednotek a 12 000 čtenářů, kteří si za rok vypůjčí přes půl milionu knih, novin, časopisů, hudebnin, gramofonových desek a CD.

Historie budovy na náměstí Republiky

Budova Knihovny města Olomouce se nachází na náměstí Republiky. Jde o přibližně trojhranné náměstí ohraničené na jihovýchodní straně budovami hlavní pošty a knihovny (bývalého okresního hejtmanství), na jihozápadní straně budovou bývalé jezuitské koleje (nyní Správního archivu Armády ČR) a na severu budovou někdejšího kostela sv. Kláry s klášterem (nyní patří ke komplexu Vlastivědného muzea v Olomouci). Šlo o nejstarší část města  – Předhradí – která byla ve 13. století připojena k hradu (Přemyslovský palác).

V polovině 18. století byla rozloha tohoto náměstí, zvaného dříve náměstím Mariánským, o něco větší než dnes. Na východní straně (právě v místech budovy dnešní knihovny) je téměř z poloviny zaplňovala rozměrná gotická stavba farního kostela Matky Boží na Předhradí, obklopená hřbitovem.

Tento kostel byl podle pověsti založen Jaroslavem ze Šternberka po legendární vítězné bitvě nad Tatary v roce 1241. První písemné zprávy jej však zaznamenávají v roce 1253 a 1258 a dávají usuzovat na založení přemyslovské. Stavebně to byl gotický trojlodní síňový kostel s čtyřhrannou věží uprostřed obklopený hřbitovem, jehož zeď byla na pilířích osazená sochami svatých v nadživotní velikosti. Dvě z nich jsou dnes umístěny u vchodu do svatomichalského kostela.

Kostel byl v roce 1750 postupně barokizován a uvnitř vyzdoben freskami Jana Kryštofa Handkeho.

Za Josefa II. byl v roce 1785 kostel zrušen, ale nadále byl užíván jako skladiště. Roku 1839 byl zbořen.

V letech 1853–1855 byla na jeho místě (tehdy náměstí Františka Josefa) pro okresní hejtmanství v Olomouci postavena dvoupatrová budova s monumentálním průjezdem a palácovým průčelím s prefabrikovaným dekorem v duchu historizujícího neoklasicismu vídeňských palácových staveb. Stavbu realizoval Josef Seifert, oficiální představitel stavební správy na Moravě.

Veřejná knihovna sídlí v této budově od roku 1948.

Rytina Předhradí z roku 1675, uprostřed s farním kostelem Matky Boží na Předhradí a hřbitovem

Současnost

Současnost

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby obyvatelům města Olomouce a okolí.

V ústřední budově na náměstí Republiky se nacházejí tato oddělení:

Oddělení pro děti a mládež,
Oddělení pro dospělé čtenáře,
Půjčovna hudebnin a hudebních nosičů,
Čítárna a studovna,
Internetové centrum.

Na území města Olomouce dále poskytuje knihovnické služby 6 městských poboček a 8 knihoven v městských částech.

V naší knihovně se setkáte s profesionálními knihovnicemi a knihovníky, kteří jsou Vám vždy nápomocni a dokáží Vám odborně poradit.

Můžete zde využít bezplatný internet, absolvovat počítačové kurzy, přednášky o trénování paměti, kreativní dílny nebo se stát členem Klubu deskových her.

Kromě kurzů a přednášek realizovaných našimi lektory můžete navštívit i besedy se zajímavými hosty.

Dále Vám nabízíme i dostatečnou otvírací dobu včetně sobot bez zbytečných změn. Proto nezavíráme knihovnu ani v letních měsících, ani přes vánoční svátky. Naopak v době všech školních prázdnin se půjčovní doba dětských oddělení knihoven rozšiřuje i na dopolední hodiny.

Půjčování knih a ostatních dokumentů je naší prioritou, proto neustále doplňujeme náš knihovní fond žádanými tituly. Pokud se kniha nenachází ve stálém fondu knihovny, je možno ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby získat z jiné knihovny.

K dalším nejen komunitním aktivitám knihovny patří:

  • Noc s Andersenem – celostátní akce pro děti plná her, pohádek a fantazie spojená s nocováním v knihovně,
  • Den pro dětskou knihu – celostátní akce pro děti, kdy se knihovna promění v místo plné pohádkových bytostí,
  • zapojení do dalších celostátních knihovnických akcí: Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven,
  • Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského kulturního dědictví – akce se koná v budově na náměstí Republiky a v kubistické vile pobočky na Brněnské ulici,
  • Výstavy v Internetovém centru na náměstí Republiky, v půjčovně pro dospělé čtenáře a ve foyeru pobočky na Brněnské ulici,
  • Osobnosti střední Moravy – každoročně vydávané tištěné kalendárium, které čerpá z Elektronické databáze osobností střední Moravy,
  • PRVOTINY – literární soutěž završená sborníkem a slavnostním vyhodnocením.